آموزش های راهبری

آموزش راهبران و مدیران سیستم‌ها، باتوجه به اینکه به صورت مستقیم و مستمر با کاربران سیستم در تعامل می‌باشند، نقش بسیار موثر و کلیدی در توفیق پروژه‌های استقرار و همچنین نهادینه شدن و پایداری سیستم‌ها در سازمان ایفا می‌نماید.

 • تهیه سیلابس‌‌های آموزشی ویژه راهبران سیستم‌ها
 • تهیه راهنمای کامل راهبری سیستم‌ها
 • تهیه مستندات و راهنمای کامل نگهداری سیستم‌ها
 • طراحی پایگاه دانش بمنظور استفاده از مقالات آموزشی و تجربیات سایر راهبران
 • طراحی گزارشات وی‍ژه راهبری سیستم
 • تدوین و ارائه تجربیات موفق و به‌روش‌ها

خدمات نرم افزاری و سفارشی سازی

استفاده از سیستم های نرم افزاری متنوع در سازمان از یک طرف، و از طرف دیگر طرح انتظارات و خواسته های پیشرفته و خاص منظوره در برخی از سازمان ها، ما را بر آن داشته است تا ضمن تشکیل یک تیم مجرب و حرفه ای، امکانات و ابزارهای پیشرفته ای را بمنظور برقراری ارتباط بین سیستم ها و سفارشی سازی برخی از بخش های سیستم طراحی و پیاده سازی نماییم.

 • طراحی و ارائه Web Service مختلف بمنظور برقراری ارتباط سیستم با سایر سیستم های سازمانی
 • تبادل اطلاعات بین سیستم با سایر سیستم های سازمانی با استفاده از ابزارهای پیشرفته بانک اطلاعاتی نظیر DB Link
 • طراحی ابزارهای پیشرفته بمنظور استخراج اطلاعات سیستم در قالب و فرمت های مختلف
 • تحلیل، طراحی و ساخت گزارشات و داشبوردهای مدیریتی خاص

تبدیل اطلاعات

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها برای انتخاب یک محصول جدید و جایگزینی آن با محصول جاری، برای تحقق این اهداف، انتقال و تبدیل اطلاعات سیستم های موجود می باشد. ما بمنظور مرتفع نمودن این نگرانی و دغدغه از خاطر مشتریان خود، ضمن تشکیل تیم مجرب و حرفه ای تبدیل اطلاعات، ابزارهای پیشرفته و نوینی در این حوزه طراحی و توسعه داده ایم.

نصب و پیکربندی

معماری چند لایه سیستم پرگار، این امکان را برای شرکت و مشتریان فراهم می‌نماید تا متناسب وسعت سازمانی، پراکندگی جغرافیایی و همچنین بسترهای ارتباطی، سخت‌افزاری و نرم‌‌افزاری، مناسب‌ترین و اثربخش‌ترین روش و معماری نصب و پیکره‌بندی سیستم‌ها را طراحی و پیاده‌سازی نمایند.

 • طراحی معماری فیزیکی، مدل توزیع سرورها (Application Server, Web Server, Database Server) و نصب‌ و پیکر‌بندی سیستم.
 • انتخاب نوع پایگاه داده متناسب نیاز و شرایط مشتری. (Sql Server, Oracle,…) و نصب و پیکر‌بندی آن.
 • طراحی و پیاده‌سازی روش‌های مختلف توزیع بار و پایداری سیستم. (مانند ARR,NLB,…).
 • تنظیم و اعمال سیاست‌های ایمنی و امنیتی بر روی سرورها. (تنظیمات مربوط به Firewall، Anty Virus و …)

آموزش های کاربری

آموزش و افزایش دانش و بینش کاربران سیستم نسبت به راهکار ارائه شده، مهم‌ترین عامل و تضمین کننده موفقیت پروژه‌های استقرار است. کاربران ماهر و آموزش دیده، علاوه بر سهولت و سرعت در استقرار سیستم، فرآیندهای اجرایی سازمان را در جهت نیل به اهداف، روان‌تر و سریع‌تر می‌نماید.

 • طراحی دوره‌های آموزشی برای سطوح مختلف کاربری (مدیران ارشد، مدیران میانی، روسای ادارات و کارشناسان)
 • تدوین سیلابس‌های آموزشی و استاندارد‌سازی محتوای دوره‌ها
 • ارائه ابزارهای کمک آموزشی شامل مستندات، راهنما‌ها و فیلم‌های ‌آموزشی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت حضوری و غیر حضوری
 • برگزاری آزمون و ارائه گواهینامه‌های آموزشی