مهران روحانی

مدیر پروژه نفت و انرژی


كارتيمي، فضاي رقابتي سالم، وجود جو صميمي و محيطي دوستانه بين كارشناسان مهمترين ويژگي فرهنك كاري بريد ميباشد.

حمید خشایی

کارشناس تولید محصول


اينجا بريد است، تلاش، كوشش، همدلي دوستي، تنش، شكست، پيروزي، فراز، فرود و.... همه باهم ، ولي هميشه روبه جلو و سربلند در يك كلام بريد فرهنگ ساز اتوماسيون كشور است.

هادی نبیونی

کارشناس پشتیبانی


مي كوشيم تا در صنعت IT جزو بهترينها بمانيم و همواره مشتري مداري را حفظ كرده و اين كار جز با مديريت عالي و تلاش كاركنان ميسر نبوده و نخواهد بود.

فریبا رفعت پور

کارشناس واحد بازاریابی و فروش


در بريد تنها چيزي كه تغيير نميكند خود تغيير است سكون و ركود در اينجا معنا ندارد، ما قبل از رسيدن به پله اول پله هاي بعدي را ميبينيم و اين يعني قدم برداشتن و حركت كردن پيوسته به سمت رشد و تعالي .

نرگس کیانی

مسئول صدای مشتری


در بريد به شما اعتماد مي كنند و شما را در موقعيت هاي كاري خطيري قرار مي دهند. پيشرفتتان به خودتان بستگي دارد هرچه تلاش و تعهد كاري بيشتري داشته باشيد، سريعتر رشد مي كنيد و ديده مي شويد.
درخواست دمو