معماری سیستم جامع پرگار برید سامانه نوین

معماری سرویس گرا در مقابل معمار شی گرا

معماری سرویس‌گرا، رهيافتی است برای توسعه سيستم‌های گسترده و توزيع شده سازماني كه موجب ارائه كاركردهای نرم افزاری در قالب سرويس مي‌شود. اين سرویس‌ها علاوه بر اينكه توسط ديگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند، برای ساخت سرويس‌های جديد نيز مورد استفاده قرار می گيرند. اين سبك از معماری برای يكپارچه‌سازی فناوری‌ها در محيطی كه انواع مختلفی از سكوهای نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد ايده‌آل است.
 
 • ايجاد مكانيزم براي يكپارچگي اجزاء از قبل تعريف شده براي ساخت نرم افزارها به جاي توسعه و پياده‌سازي آنها
 • اتصال به نرم افزاهاي خارج سازماني همانند انواع داخلي آن
 • افزايش انعطاف پذيري كسب و كارها با رويكرد سرويس محور
 • بهبود ارائه خدمات به مشتريان به دليل عدم نگرانی از توان پشتيبانی فناوري اطلاعات از تصميمات جديد کسب و کار
 • قابليت ايجاد سريع فرآيندهاي جديد و ترکيب مولفه‌هاي نرم افزاري
 • افزايش توان سازگاري با تغييرات بازار با وجود سرويس

گذرگاه سرویس سازمانی

Enterprise Service Bus

مدلي براي طراحي و پياده‌سازي ارتباطات مابين نرم‌افزارها و يا زيرسيستم‌هاي مختلف است. اين مدل مبتي بر معماري سرويس گراست كه كاربرد اصلي آن يكپارچگي بين نرم‌افزارهاي توزيع شده است. در چارچوب نرم‌افزاري پرگار ارتباطات مابين سيستم‌ها و ارتباط لايه Web Server با Application Server از طريق Message Bus و بر اساس مدل ESB صورت مي پذيرد.
 • با استفاده از اين معماري سيستمهاي مختلف مي‌توانند بر روي ماشينهاي مختلف راه اندازي و توزيع شوند
 • اين معماري ما را قادر مي‌سازد كه بتوانيم سيستمهاي بزرگ سازماني(Enterprise Systems) را توزيع كنيم، بسته به ميزان استفاده مقياس آنها را افزايش دهيم و آنها را كاملتر نمائيم
 • مقياس پذير (Scalable)، قابل توزيع (Distributable)، تكامل پذير(Evolve-able)
 • سيستمهايي كه با اين معماري توليد مي‌شوند مي توانند بر روي هر تعداد كامپيوتري كه لازم است، توزيع شوند
 • با توجه به ويزگيهاي اين معماري و ساختار دانه‌دانه اي(Granular) آن تغييرات لازم در سيستمها بسيار ساده‌تر، مطئئن‌تر، و سريعتر خواهد بود.
 • با توجه به ويژگيهاي اين معماري قابليتهاي امنيتي سيستمها در همه لايه‌ها گسترش پيدا مي‌كند و تا پايينترين سطوح اطلاعاتي مي‌توان دسترسي لازم را تعريف نمود.
معماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوین

تکنولوژی Async در مقابل Sync

بر خلاف روش‌هاي همزمان كه منابع سرويس دهنده در لحظه بايد پاسخگوي سرويس گيرنده باشد، در روش هاي غيرهمزمان، Message ها در صف (Queue) انتظار قرار مي گيرند و با افزايش تعداد سرويس‌دهندگان براحتي سرعت و حجم پاسخگويي(تعداد درخواستهاي سرويس‌گيرندگان در واحد زمان) بالا مي‌رود. اين خاصيت باعث توسعه پذيري بالاي سيستم در لايه هاي مختلف شده است.

Sync تکنولوژی

ASync تکنولوژی

نمودار آستانه تحمل سیستم در Sync و ASyncSync و ASync اتوماسیون اداری برید سامانه نوینآستانه تحمل سیستم در Sync و ASyncآستانه تحمل سیستم در Sync و ASyncنمودار آستانه تحمل سیستم در Sync و ASyncنمودار آستانه تحمل سیستم در Sync و ASyncآستانه تحمل سیستم در Sync و ASyncآستانه تحمل سیستم در Sync و ASync

اصل جداسازی دستورات از بازیابی ها (Command Query Responsibility Segregation)

با در نظر گرفتن اصل جدا سازي دستورات از بازيابي ها Command Query Responsibility Segregation يا به اختصارCQRS ، Message ها به دو صورت دستورات(Command) و يا پرس‌و‌جو(Query) قابل جداسازي هستند. با توجه به اينكه تمامي سناريوهاي كاربري در سيستم (Use case) توسط Messageها پياده‌سازي مي‌شود، مي توان گفت تمامي اين سناريو ها، ترتيبي از اجراي دستورات و پرس‌و‌جو‌ها هستند.
اصل جداسازی دستورات از بازیابی هااصل جداسازی دستورات از بازیابی هااصل جداسازی دستورات از بازیابی هااصل جداسازی دستورات از بازیابی هااصل جداسازی دستورات از بازیابی هااصل جداسازی دستورات از بازیابی هااصل جداسازی دستورات از بازیابی ها

ORM

Relational Database

Objects in Memory


Object Relational Mapping

عدم وابستگی به یک نوع پایگاه داده و فراهم کردن امکان انتخاب آزادانه سازمان ها در این خصوص یکی از مولفه های مهم در طراحی سیستم پرگار بوده است که برای این منظور از تکنولوژی ORM بهره گرفته شده است. در واقع با پیاده سازی این مدل، عملا لاه کسب و کار سیستم (Business) به جای ورود به پایگاه داده در بخش Application Server متمرکز شده و پایگاه داده تنها محلی برای ذخیره سازی داده باشد. برای پیاده سازی ORM در چارچوب پرگار از یک مولفه متن باز به نام N Hibernate استفاده شده است. MySQL, ORACLE, SQL Server

Single Page Application

در مدل SPA تا حد امكان عمليات واسط كاربري بر روي كلاينت ها صورت پذيرد. در اين حالت تمامي كد هاي مورد نياز واسط كاربري شامل JavaScript ، Html و CSS بصورت يكجا و يا مقطعي بر روي كلاينت بارگذاري و Cache مي شوند.
Single Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar Baridsoft

Traditional Page Lifecycle

SPA Lifecycle

Initial Request

Initial Request

Ajax

From POST

Single Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar Baridsoft

 

عدم تغيير تنظيمات امنيتي مرورگر

يكي از مهمترين راهبرد هاي توليد محصولات پرگار در سمت وب ، عدم نياز به تغيير تنظيمات مرورگر است . محصولات توليد شده با چارچوب پرگار نيازي به تغييرات تنظيمات، بخصوص تنظيمات امنيتي مرورگر كه براي كلاينت و سيستم عامل آن بسيار آسيب رسان و خطرناك است ندارند. اين مسئله علاوه بر امنيت بالا ، هزينه استقرار محصولات پرگار را نيز كاهش مي دهد.
 
درخواست دمو