شرکت یاسا علم و فن زمان

 تبریز، چهارراه منصور، برج ابریشم، طبقه ۵، واحد ۲
 ۵۵۹۵۳۲۳ – ۰۴۱۳