شرکت یاسا علم و فن زمان

تبریز، چهارراه منصور، برج ابریشم، طبقه ۵، واحد ۲
۵۵۹۵۳۲۳ – ۰۴۱۳