امنیت

هماهنگی کامل با زیرساخت های امنیتی پرگار

HTTPS پشتیبانی از

امکان ورود با حساب کاربری ویندوزی

قابلیت چند انتخابی در نگارش همراه پرگار

چند انتخابی

تغییر وضعیت چند نامه به صورت همزمان

فیلتر و جستجو

فیلتر اطلاعات حضور و غیاب دوره های مختلف

امکان جستجو در هر بخش نرم افزار بر اساس کلید واژه

یادآوری

تنظیم یادآوری برای پیام های ورودی

رسید تحویل پیام

نمایش رسید پیام های دیده شده ارسالی

ثبت درخواست تردد دستگاه حضور و غیاب

ثبت درخواست ها

ثبت درخواست تردد، مرخصی، ماموریت با ابزار های کاملا ساده