ارائه راهکار مدیریت و نگهداشت بانک اطلاعاتی حجیم

ما با استفاده از راهکارهای پیشرفته Partitioning امکان مدیریت حجم بالای اطلاعاتی که در طول سال های متمادی ایجاد شده است را برای مشتریان فراهم می آوریم.

ارائه راهکار توزیع اطلاعات

پراکندگی جغرافیایی سازمانها یکی از مسائل اصلی‌ در‌‌حوزه یکپارچگی سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌است.‌ این پراکندگی و محدودیتهای ارتباطی مابین بخشهای مختلف فیزیکی، سازمانها را وادار می کند تا از سرورهای مختلف در هریک از این بخشها استفاده نمایند. ما با استفاده از روش Replication جهت همگون سازی اطلاعات مابین سرورهای مختلف، اینگونه مشکلات مشتریان را مرتفع می نماییم.

ارائه راهکارهای نگهداری و بازیابی اطلاعات

با داشتن دانش‌ و‌تجربه فروان در‌حوزه بانک های اطلاعاتی Oracle و SQL Server، در صورت بروز هرگونه مشکل در کمترین زمان ممکن مشکل را رفع می نماییم.

  • راه اندازی مکانیزم های پیشرفتهBackup و آموزش نحوه کنترل آن
  • بررسی وضعیت پایگاه داده و نسخه های پشتیبان به صورت دوره ای به صورت حضوری یا از طریق اتصال راه دور
  • مانور بازیابی اطلاعات با استفاده از نسخه پشتیبان به منظور اطمینان از امکان بازیابی اطلاعات
  • کنترل دوره‌ای گزارشات نماینده مشتری بمنظور اطمینان از صحت عملیات پشتیبانی گیری

ارائه راهکارهای افزایش کارایی بانک اطلاعاتی

با وجود سالها تجربه موفق در زمینه پیاده سازی راهکارهای نرم افزاری در سازمان های بسیار بزرگ کشور، روش ها و طرح های ویژه ای داریم تا بتوانیم کارایی مناسبی برای مشتریان خود در حوزه بانک های اطلاعاتی ایجاد نماییم.