مهران روحانی

مدیر پروژه نفت و انرژی

کارتیمی، فضای رقابتی سالم، وجود جو صمیمی و محیطی دوستانه بین کارشناسان مهمترین ویژگی فرهنک کاری برید میباشد.

مهران روحانی مدیر پروژه نفت و انرژی برید سامانه نوین

حمید خشایی

کارشناس تولید محصول

اینجا برید است، تلاش، کوشش، همدلی دوستی، تنش، شکست، پیروزی، فراز، فرود و…. همه باهم ، ولی همیشه روبه جلو و سربلند در یک کلام برید فرهنگ ساز اتوماسیون کشور است.

حمید خشایی کارشناس اولید محصول برید سامانه نوین

هادی نبیونی

کارشناس پشتیبانی

می کوشیم تا در صنعت IT جزو بهترینها بمانیم و همواره مشتری مداری را حفظ کرده و این کار جز با مدیریت عالی و تلاش کارکنان میسر نبوده و نخواهد بود.

هادی نبیونی کارشناس پشتیبانی برید سامانه نوین

فریبا رفعت پور

کارشناس واحد بازاریابی و فروش

در برید تنها چیزی که تغییر نمیکند خود تغییر است سکون و رکود در اینجا معنا ندارد، ما قبل از رسیدن به پله اول پله های بعدی را میبینیم و این یعنی قدم برداشتن و حرکت کردن پیوسته به سمت رشد و تعالی

فریبا رفعت پور کارشناس واحد بازاریابی و فروش برید سامانه نوین

نرگس کیانی

مسئول صدای مشتری

در برید به شما اعتماد می کنند و شما را در موقعیت های کاری خطیری قرار می دهند. پیشرفتتان به خودتان بستگی دارد هرچه تلاش و تعهد کاری بیشتری داشته باشید، سریعتر رشد می کنید و دیده می شوید.

نرگس کیانی مسئول صدای مشتری برید سامانه نوین