سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار پرگار (BPMS)

BPMS چیست؟

سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار یا BPMS به مجموعه فعالیت‌هایی برای همسو و یکپارچه کردن فرایندهای سازمان گفته می‌شود، این فعالیت‌ها با استفاده از فناوری‌های جدید امکان پذیر شده است که نتیجه آن باعث افزایش رضایت مشتریان سازمان خواهد شد. استفاده از نرم‌افزارهای BPMS باعث تسهیل در پیاده‌سازی فرایندهای سازمان می‌شود و به سازمان‌ها كمك می‌كند تا فرایندهای سازمانی را با اطلاعات و موجودیت‌های سازمانی یكپارچه نماید. رویکرد سیستماتیک نرم‌افزارهای BPMS، كمك زیادی به افزایش اثربخشی و كارایی در سازمان‌ها نموده و سازمان‌ها را نسبت به تغییرات محیطی پویا می‌نماید. این رویكرد سازمان را قادر می‌سازد تا فرآیندهای جاری سازمان را شناسایی و اصلاح نماید و آنها را همراستا با اهداف و ماموریت‌های سازمان نماید.

راهكار مدیریت فرآیند كسب و كار پرگار

به واسطه یکپارچگی میان تمامی سیستم ها و زیرسیستم های پرگار با یکدیگر، پشتیبانی تمامی سرویس های پرگار از رویداد (Event) و معماری سرویس گرای پرگار (SOA)، می توان BPMS واقعی را در پرگار تجربه نمود. به گونه ای که هر فرآیندی می تواند از تمامی سیستم های پرگار (اتوماسیون اداری، مالی و منابع انسانی) استفاده نموده و اطلاعات را میان آنها به گردش در بیاورد.

سیستم فرمساز، گردش‌كار، گزارش‌ساز پرگار

شركت برید سامانه نوین برای اینكه سازمانها بتوانند با صرف هزینه و زمان كمتر این بخش از فرایندهای خود را تا حد قابل قبول و ممكن در قالب سیستم‌های اتوماسیون اجرا نمایند مجموعه‌ای از ابزارهای نرم‌افزاری ارائه نموده است. این مجموعه نرم‌افزاری به سازمان‌ها كمك می‌نماید تا بسیاری از اطلاعاتی كه در حال حاضر به شكل ساخت نیافته در سیستم اتوماسیون اداری ثبت و گردش می‌نمایند، به شكل ساختیافته تغییر ماهیت داده و بسیاری از فرایندهایی كه در حال حاضر به صورت دستی و یا كاغذی انجام می‌شوند را در قالب فرمهای اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی ثبت و به گردش در آورند.

محیط فرمساز BPMS سیستم جامع پرگار برید سامانه نوین


ارائه سیستم‌های آماده

سیستم BPMS پرگار شامل سه زیرسیستم قدرتمند فرم ساز، گردش کار و گزارش ساز است. این مجموعه نرم‌افزاری این امکان را برای مشتریان فراهم می‌نماید تا بسیاری از گردش اطلاعات ساخت‌نیافته سازمانی را به شكل ساخت‌یافته تغییر داده و بسیاری از فرآیندهایی كه در حال حاضر به صورت دستی و یا كاغذی انجام می‌شوند را در قالب فرمهای اطلاعاتی و فرایندهای سازمانی ثبت و به گردش در آورد.
درخواست دمو