سیستم bpms پرگار

BPMS چیست؟

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار یا BPMS به مجموعه فعالیت‌هایی برای همسو و یکپارچه کردن فرآیندهای سازمان گفته می‌شود، این فعالیت‌ها با استفاده از فناوری‌های جدید امکان پذیر شده است که نتیجه آن باعث افزایش رضایت مشتریان سازمان خواهد شد. استفاده از نرم‌ افزار های BPMS باعث تسهیل در پیاده‌سازی فرآیندهای سازمان می‌شود و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرایندهای سازمانی را با اطلاعات و موجودیت‌های سازمانی یکپارچه نماید. رویکرد سیستماتیک نرم‌افزارهای BPMS، کمک زیادی به افزایش اثربخشی و کارایی در سازمان‌ها نموده و سازمان‌ها را نسبت به تغییرات محیطی پویا می‌نماید. این رویکرد سازمان را قادر می‌سازد تا فرآیندهای جاری سازمان را شناسایی و اصلاح نماید و آنها را همراستا با اهداف و ماموریت‌های سازمان نماید.

نماد سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار پرگار برید سامانه نوین

راهکار مدیریت فرآیند کسب و کار پرگار

به واسطه یکپارچگی میان تمامی سیستم ها و زیرسیستم های پرگار با یکدیگر، پشتیبانی تمامی سرویس های پرگار از رویداد (Event) و معماری سرویس گرای پرگار (SOA)، می توان BPMS واقعی را در پرگار تجربه نمود. به گونه ای که هر فرآیندی می تواند از تمامی سیستم های پرگار (اتوماسیون اداری، مالی و منابع انسانی) استفاده نموده و اطلاعات را میان آنها به گردش در بیاورد.

سیستم فرم ساز، گردش‌کار، گزارش‌ساز پرگار

شرکت برید سامانه نوین برای اینکه سازمانها بتوانند با صرف هزینه و زمان کمتر این بخش از فرایندهای خود را تا حد قابل قبول و ممکن در قالب سیستم‌های اتوماسیون اجرا نمایند مجموعه‌ای از ابزارهای نرم‌افزاری ارائه نموده است. این مجموعه نرم‌افزاری به سازمان‌ها کمک می‌نماید تا بسیاری از اطلاعاتی که در حال حاضر به شکل ساخت نیافته در سیستم اتوماسیون اداری ثبت و گردش می‌نمایند، به شکل ساختیافته تغییر ماهیت داده و بسیاری از فرایندهایی که در حال حاضر به صورت دستی و یا کاغذی انجام می‌شوند را در قالب فرمهای اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی ثبت و به گردش در آورند.

سیستم فرمساز، گردش‌کار، گزارش‌ساز به صورت یکجا در سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار پرگار برید سامانه نوین
محیط فرمساز BPMS سیستم جامع پرگار برید سامانه نوین

فرم ساز

گردش کار

گزارش ساز

نماد ساخت یافته بودن سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار پرگار (‌BPMS) پرگار برید سامانه نوین

ارائه سیستم‌های آماده

سیستم BPMS پرگار شامل سه زیرسیستم قدرتمند فرم ساز، گردش کار و گزارش ساز است. این مجموعه نرم‌افزاری این امکان را برای مشتریان فراهم می‌نماید تا بسیاری از گردش اطلاعات ساخت‌نیافته سازمانی را به شکل ساخت‌یافته تغییر داده و بسیاری از فرآیندهایی که در حال حاضر به صورت دستی و یا کاغذی انجام می‌شوند را در قالب فرمهای اطلاعاتی و فرایندهای سازمانی ثبت و به گردش در آورد.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی کاتالوگ سیستم را دانلود نمایید.

دریافت کاتالوگ