پشتیبانی اتوماسیون اداری سازمانی

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه نوروزی، پلاک ۲۷

کد پستی: ۱۵۹۵۹۵۶۹۱۱

دفتر مدیرعامل

۰۲۱-۸۳۱۹۲۰۰۰

ceo@baridsoft.ir

منابع انسانی

۰۲۱-۸۳۱۹۸

hrm@baridsoft.ir

بازاریابی و فروش

۰۲۱-۸۳۱۹۴

sales@baridsoft.ir

خدمات پس از فروش

۰۲۱-۸۳۱۹۶

support@baridsoft.ir

صدای مشتری

۰۲۱-۸۳۱۹۳

voc@baridsoft.ir