پشتیبانی اتوماسیون اداری سازمانی

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه نوروزی، پلاک ۲۷

کد پستی: ۱۵۹۵۹۵۶۹۱۱

دفتر مدیرعامل

021-83192000

ceo@baridsoft.ir

منابع انسانی

021-83198

hrm@baridsoft.ir

بازاریابی و فروش

021-83194

sales@baridsoft.ir

خدمات پس از فروش

021-83196

support@baridsoft.ir

صدای مشتری

021-83193

voc@baridsoft.ir