سیستم های اطلاعاتی باید بتوانند به درستی تمامی فرآیندهای سازمان را درون خود جای داده و با الکترونیکی نمودن این فرآیندها، بهره وری را افزایش داده و سازمان ها را به سوی سازمان بدون کاغذ (سازمان سبز) هدایت نمایند.

نماد پیشخوان خدمات الکترونیکی برید
پیشخوان خدمات الکترونیکی برید

یکی از مهمترین فرآیندهای سازمان، ارتباط با ذینفعان خارج از سازمان می باشد. این ذینفعان در دستگاه های دولتی با عنوان ارباب رجوع و در سایر سازمان ها و شرکت ها با نقشهایی مانند مشتری و همکار شناخته می گردند. یک سیستم اتوماسیون اداری حرفه ای می بایست علاوه بر طراحی درست ارتباطات درون سازمانی، ارتباط میان سازمان و ذینفعان خارج از آن را نیز تعریف و طراحی نماید.

راهکار “پیشخوان خدمت الکترونیکی” یا به عبارتی دیگر میز خدمت الکترونیک با تحلیل و ارزیابی نیازهای مشتریان و همچنین با توجه به دستورالعمل میز خدمت اعلام شده توسط سازمان اداری استخدامی کشور توسعه پیدا نموده است. این راهکار با تمامی محصولات برید سامانه نوین (سازمان الکترونیک Eorg و سیستم جامع پرگار) یکپارچه می باشد.

پیشخوان خدمات الکترونیکی برید

ویژگی های محصول

  • دسترسی ارباب رجوع در دو حالت “با قابلیت ثبت نام” و ” بدون نیاز به ثبت نام”
  • گردش نامه و یا درخواست ارباب رجوع در قالب فرم و یا مکاتبه در سطح سازمان
  • امکان تبدیل فرم ارباب رجوع به نامه بنابر تشخیص سازمان در هر مرحله از گردش کار
  • اطلاع رسانی تغییرات و گردش کار نامه به ارباب رجوع (از طریق سایت و یا سامانه پیامک)
  • تعریف واحد ثبت اختصاصی جهت نامه های دریافت شده توسط سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی
  • قابلیت ثبت نام و پیگیری از طریق شماره تلفن همراه
  • تعریف دسترسی ها و امکان رصد فعالیت های پیشخوان خدمت الکترونیکی توسط مدیریت سازمان
  • قابلیت اتصال به سامانه ثبت احوال جهت فراخوانی اطلاعات ارباب رجوع و تسهیل فرآیند ثبت اطلاعات