ثبت تا گزارش، پرگار در همه فرآیندهای مالی سازمان

در پرگار تمامی فرایندهای مالی از بدو وقوع تا پایان عملیات آنها و رسیدن به گزارش جامع و قابل اتکا پوشش داده می شود. مزیت استفاده از سیستم مالی پرگار، تسهیل ثبت و نگهداری وقایع و رویدادهای مالی،‌ پردازش تراکنش های مالی و گزارش گیری های جامع و کامل از اطلاعات مالی است.

آشنایی با زیر سیستم ها

سیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوین

دریافت و پرداخت

 • تعریف و مدیریت دسته چک ها به همراه پشتیبانی از الگوی های مختلف چک در بانک های مختلف
 • تعریف امضاهای مجاز برای حساب های مختلف بانکی
 • قابلیت سفارشی سازی گردش کار صدرو چک
 • ردیابی چک های صادره و فیش های واریزی
 • امکان پشت نویسی چک
 • امکان مدیریت اوراق بهادار (سفته/چک تضمین)
 • اخذ گزارش از وضعیت چک های پرداختی در مراحل مختلف

محیط سیستم »

سیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوین

حسابداری مالی بخش عمومی

 • پوشش نیازمندیهای خاص منظوره سازمان شامل فرآیندهای مالی و خروجی های مورد نیاز
 • پشتیبانی از لایه بندی های تفصیلی ها و اختصاص آن به حساب های مشخص
 • پشتیبانی از نظام کدینگ یکسان برای سازمان و زیرمجموعه های آن
 • انطباق با کدینگ حسابداری بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • ثبت اتوماتیک اسناد ناشی از رویدادهای مالی سازمان همزمان با تکمیل فرآیندهای مالی
 • مدیریت متمرکز و مجتمع دفاتر عاملین ذیحساب و تجمیع آنها در دفتر ذیحساب
 • پشتیبانی از مراحل انجام خرج وفق مواد 51 و 52 قانون محاسبات عمومی کشور
 • پشتیبانی کامل از سال مالی و دوره بودجه ای
 • پشتیبانی از یک محیط گزارش ساز پیشرفته با امکان ساخت انواع مختلف گزارش
 • پشتیبانی از عملیات ارزی در ثبت اسناد

محیط سیستم »

سیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوین

مغایرت بانکی

 • ردیابی اقلام دفتر با صورت حساب های بانک در دوره های مختلف
 • تعریف دوره های مختلف مغایرت گیری و اخذ گزارشات مربوطه
 • امکان تناظر (عطف گذاری) بین صورت حساب بانک و اقلام باز دفاتر
 • جلوگیری از ثبت اسناد در دوره های مغایرت بانکی نهایی شده
 • امکان طبقه بندی اقلام باز بر اساس دستورالعمل وزارت امور اقتصاد و دارایی
 • امکان چاپ گزارش مغایرت بانکی بر اساس الگوی های مختلف و سفارشی سازی آنهاچ
 • پشتیبانی از پردازش های اتوماتیک در سه سطح مختلف

محیط سیستم »

سیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوین

مدیریت خرید کالا و خدمات

 • تعریف و طبقه بندی تامین کنندگان کالا و خدمات
 • پشتیبانی از فرایند استعلام بها
 • انجام فرآیند برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه در صورت لزوم
 • امکان اخذ انواع گزارش های خرید
 • پشتیبانی از فرآیند تنخواه گردانی
 • ثبت صورتجلسات خدمات و صدور فاکتور خرید خدمات
 • مدیریت عملیات خرید بر اساس واحدهای مختلف خرید با سیاست های جداگانه

محیط سیستم »

سیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوین

مدیریت و نگهداری کالا

 • اتوماسیون فرآیند درخواست کالا از انبار، امکان سفارشی سازی فرآیند متناسب با سازمان
 • پشتیبانی از انواع رسیدهای انبار
 • پشتیبانی از انواع حواله های انبار
 • صدور درخواست خرید کالا توسط انبار و ارسال آن به واحد کارپردازی
 • ردیابی کالا بر اساس شماره سریال کالا
 • پشتیبانی کامل از فرایند انبار گردانی
 • گزارش دهی پویا از اطلاعات انبار و موجودی کالا

محیط سیستم »

سیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوین

مدیریت اموال

 • پشتیبانی از طبقات اموالی تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • مدیریت انواع اموال (منقول و غیر منقول، امانی و استیجاری، مصرفی و غیر مصرفی و …)
 • تعریف جمع داران و امنای اموال و تعیین حوزه تحت پوشش آنها
 • پشتیبانی از فرآیند تغییرات و جابجایی اموال اعم از درون یا برون سازمانی
 • محاسبه مبلغ بهای تمام شده دارایی ثابت به صورت اتوماتیک از سیستم حسابداری خرید پس از نرخ گذاری حواله ها
 • محاسبه استهلاک
 • ارائه گزارش های اموال طبق آیین نامه اموال دولتی

محیط سیستم »

سیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوین

حسابداری خرید کالا و خدمات

 • نرخ گذاری حواله های انبار با استفاده از روش های قیمت گذاری مختلف
 • پیروی از دستورالعمل های ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • ارسال اتوماتیک حواله های نرخ گذاری شده به حسابداری
 • نرخ گذاری کالا و خدمات خریداری شده بوسیله صدور فاکتور داخلی
 • گزارش کاردکس ریالی انبار
 • محاسبه بهای تمام شده دارایی های ثابت خریداری شده
 • گزارشات پویا

محیط سیستم »

سیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوین

اعتبارات

 • تعیین اعتبار اسناد بر اساس بودجه تفصیلی سازمان
 • جابجایی موقت اعتبار و کنترل آن تا زمان تسویه
 • طبقه بندی اجزا بودجه یک واحد مانند: منبع، دوره، ردیف دستگاه
 • ثبت موافقتنامه های بودجه و صدور اتوماتیک اسناد
 • ثبت حواله های اعتبار از محل اعتبار تخصیص یافته و صدور اتوماتیک اسناد
 • گزارش گیری مانده اعتبارات به تفکیک منابع و مصارف بودجه
 • اخذ گزارش های عملکرد اعتبارات به ریز اجرا خطوط اعتباری به صورت Crosstab

محیط سیستم »

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی کاتالوگ سیستم را دانلود نمایید.

دریافت کاتالوگ
امنیت سیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوین

امن و مطمئن، گاوصندوق امن اسناد و اطلاعات

وجود تدابیر امنیتی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری و مالی که سازمان ها استفاده می نمایند خطر نفوذ به سیستم و دستکاری اطلاعات را پایین آورده و از بروز خسارت‌های غیرقابل جبران جلوگیری می نماید. سیستم‌های مالی پرگار با بهره‌گیری از لایه‌های امنیتی متعدد و قدرتمند، باعث می‌شود تا صحت اطلاعات تا حد زیادی تضمین شده و ذخیره‌سازی اطلاعات حساس در آنها با آسودگی خاطر بیشتری انجام شود. سیستم مالى پرگار تمامى عملیات کاربران را ثبت و نگهدارى نموده و امکان ردیابى تمامى فعالیت‌هاى صورت گرفته در سیستم را جهت نظارت و کنترل مدیران فراهم مى نماید. یکى از امکانات منحصر به فرد سیستم پرگار پشتیبانى از واحدهاى ثبت مالی در سازمان است. با استفاده از این قابلیت می‌توان ثبت اسناد و ورود اطلاعات دفاتر مالى را به صورت تفکیک شده و با سطوح دسترسی‌هاى مشخص در سازمان توزیع نمود تا مدیران بتوانند متناسب با سیاست‌ها و نیازمندی‌های امنیتی خود، عملیات مالی را کتترل و مدیریت نمایند.

ارتباط ذاتی میان اجزا اطلاعات، یکپارچگی قلب سیستم های اطلاعاتی

ما در پرگار زیرساختی یکپارچه را برای سازمان ها و کلیه واحدهای تابعه و عاملین ذیحساب ایجاد نموده ایم که موجب می گردد علاوه بر ایجاد وحدت رویه در مراحل انجام کار با توجه به دستورالعمل های ابلاغی، تبادل اسناد و اطلاعات مالی واحدهای تابعه و ستاد را تا حد زیادی تسهیل و تسریع نموده و امکان گزارش گیری تجمیعی و به لحظه از این اطلاعات را فراهم آورد. زیر ساخت ویژه پرگار موجب می گردد که ارتباط یکپارچه و منسجمی میان بخش مالی و اتوماسیون اداری پرگار ایجاد گردد که بر اساس آن بتوان برای گردش اسناد و مدارک مالی از سیستم اتوماسیون اداری استفاده نمود.

سیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوینسیستم مالی و حسابداری پرگار برید سامانه نوین
تجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند اتوماسیون پرگارتجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند اتوماسیون پرگارتجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند اتوماسیون پرگارتجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند اتوماسیون پرگارتجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند اتوماسیون پرگارتجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند اتوماسیون پرگارتجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند اتوماسیون پرگارتجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند اتوماسیون پرگارتجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند اتوماسیون پرگارتجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند اتوماسیون پرگارتجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند اتوماسیون پرگارتجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند اتوماسیون پرگارتجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند اتوماسیون پرگار

تجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند

در پرگار، سیستم به گونه ای طراحی شده است تا کاربر بتواند تمامی فعالیت های خود را آنچنان که دوست دارد انجام داده و بالاترین کارایی را ایجاد نماید. زمانی که کار با پرگار را آغاز می نمایید کمترین نیاز به آموزش شخص دیگری پیدا خواهید نمود. زیبایی و دلنشینی محیط کاربری پرگار،‌ طراحی جلب کننده بخش های مختلف آن با استناد به استاندارد UX، علاقه به استفاده طولانی مدت از آن را افزایش می دهد. رنگ های بخش های مختلف پرگار به صورت کاملا حرفه ای به تناسب نوع فعالیت و مخاطب آن بخش ایجاد و استفاده شده است.

سیستم بهینه بر مبنای فرآیندهای سازمان

در سیستم جامع مالی پرگار با داشتن رویکرد فرآیندمحوری میان عملیات مختلف مالی به دنبال آن بوده ایم تا حجم فعالیت های کاربران را کاهش داده و مخاطرات ناشی از ثبت تکراری یا عدم ثبت رویدادها را کاهش دهیم. هدف اصلی از رویکرد فرآیندمحوری در سیستم پرگار کاهش حجم فعالیت های تکراری کاربران و در نتیجه افزایش زمان مفید کاربران برای برنامه ریزی و انجام فعالیت های مهمتر است. با توجه به بهبود و توسعه فرآیندها با استفاده از سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)، عملیات اضافی در پرگار حذف شده و کارایی حداکثری را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد.

بهبود فرآیند های سازمانی با سیستم مالی و حسابداری پرگاربهبود فرآیند های سازمانی با سیستم مالی و حسابداری پرگاربهبود فرآیند های سازمانی با سیستم مالی و حسابداری پرگاربهبود فرآیند های سازمانی با سیستم مالی و حسابداری پرگاربهبود فرآیند های سازمانی با سیستم مالی و حسابداری پرگار

سریع ترین پشتیبانی نرم افزاری

تغییرات نظام مالی بخش عمومی در حال تکامل است و سازمان های دولتی تغییرات و تحولات زیادی را به واسطه این تکامل در سیستم مالی خود تجربه خواهند نمود. ما در سیستم پرگار به دنبال آن هستیم تا در سریع ترین زمان ممکن موارد مورد نیاز مشتریان را در پرگار پشتیبانی نماییم.

یک سیستم کاملا متناسب با سازمان شما

به علت وجه تمایزی که بین سازمان های دولتی از نظر عملکرد و وظیفه وجود دارد، تفاوت در سیستم حسابداری و هدف آنها امری بدیهی است. بنابراین به لحاظ نیازمندی ها و فرآیندهای مالی تفاوت های زیادی در بین دستگاه های بخش عمومی وجود دارد. از طرفی تغییر در سیستم حسابداری دولتی ایران نیز امری اجتناب پذیر است. به همین دلیل در پرگار امکانات متنوعی قرار داده شده است تا سازمان ها قادر باشند تا حد ممکن سیستم را بر اساس ضرورت ها و نیازهای واقعی خود تنظیم نمایند.

سیستم مالی و حسابداری پرگار متناسب با سازمان شماسیستم مالی و حسابداری پرگار متناسب با سازمان شماسیستم مالی و حسابداری پرگار متناسب با سازمان شما