سیستم دریافت و پرداخت

معرفی زیر سیستم

وجوه نقد را می‌توان از مهم‌ترین دارایی‌های سازمان‌ها برشمرد؛ زیرا می‌توانند مبنایی برای تجارت قلمداد شودند. از این رو گردش نقدینگی (Cash Flow) توان استفاده بهینه از منابع مالی موجود در سازمان‌ها و شرکت ها را به حداکثر می‌رساند و میزان قابل توجهی از دغدغه‌های مدیران مالی کسب و کارها را تقلیل می‌دهد.

نقش سیستم‌ دریافت و پرداخت در ثبت، نگهداری و پردازش منابع مالی کسب و کارها موجب شد است که اطلاعات مالی با سرعت و صحت بیشتری ثبت و نگهداری شوند؛ از سویی ضمن کنترل و نظارت بر فرآیندهای  مالی، مدیران مالی کسب و کارها را از هرگونه سوء استفاده احتمالی از اسناد مالی و وجوه نقد آن آگاه می‌سازند؛ تا با استفاده از آن بتوانند ریسک از دست رفتن دارایی‌های سازمان متبوع خود را به حداقل برسانند. نرم‌افزار دریافت و پرداخت، سابق بر این با نام سیستم خزانه‌داری در بازار سیستم‌های مالی در ایران شناخته می‌شد.

سیستم دریافت و پرداخت پرگار تمامى فرآیندهاى مربوط به مدیریت وجوه، اعم از اسناد شبه تجاری دریافتى و پرداختى، حساب‌هاى بانکى، سپرده‌ها، ضمانت نامه‌ها، وجوه بین راهى و نقدینگى اعم از وجوه ریالى، ارزى را بر عهده دارد. از آن جائی که بخش قابل توجهی از عملیات دریافت و پرداخت به صورت دستی انجام می‌گیرد، سیستم دریافت و پرداخت پرگار با بهره گیری از یک طراحی توانمند و یکپارچه با سیستم حسابداری مالى، قابلیت‌های متنوع و گسترده‌ای را برای مکانیزاسیون این فرآیند فراهم آورده است. یکپارچگی فرآیند صدور چک با گردش اسناد حسابداری باعث شده است؛ کنترل‌های لازم بر روی این فرآیند با دقت انجام گرفته و صحت اطلاعات و عملکرد سیستم در حد بسیار خوبی تضمین شود.

امکانات

 • امکان تعریف انواع دسته چک در سیستم با قالب دسته چک بانک مربوطه
 • وجود دسترسی‌های ایجاد، حذف و ویرایش دسته چک‌ها به تفکیک واحدهای ثبت
 • امکان صدور چک و ثبت فیش به صورت سیستمی و دستی
 • امکان ادغام ردیف‌های سند جهت صدور چک و یا ثبت فیش
 • امکان صدور چند چک بر روی یک ردیف سند
 • امکان پشت‌نویسی، حذف و ابطال چک
 • امکان پرداخت به وسیله حواله‌ی الکترونیک
 • امکان ویرایش شماره حساب‌های انتخاب شده در اسناد حسابداری توسط مسئول دریافت و پرداخت
 • امکان بارگذاری صورت حساب‌های بانکی جهت انجام عملیات تهیه مغایرت بانکی
 • امکان بارگذاری اطلاعات مانده بانک، دفتر و اقلام باز سال گذشته برای اولین سال استقرار
 • وجود سه روش پردازش و برچسب‌گذاری سیستمی اقلام مغایرت بانکی جهت تطبیق اقلام
 • تعریف دوره‌های مختلف مغایرت‌گیری (روزانه، ماهانه، …) و اخذ گزارش مغایرت بانکی در آن
 • امکان ردیابی اقلام دفتر با صورتحساب‌های بانک در دوره‌های مختلف
 • امکان تناظر (عطف‌گذاری) بین صورتحساب بانک و اقلام باز دفاتر به صورت دستی و سیستمی
 • امکان انتقال اقلام باز دفتر و بانک پایان سال به سال جدید به صورت سیستمی
 • امکان طبقه‌بندی اقلام باز بر اساس دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • ممانعت هوشمند از ثبت اسناد در دوره‌های مغایرت بانکی نهایی شده
 • امکان چاپ گزارش مغایرت بانکی بر اساس الگوهای مختلف و سفارشی‌سازی آن‌ها

محیط سیستم

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار مالی و لجستیک