سیستم ارزیابی عملکرد

معرفی زیر سیستم

سیستم ارزیابی عملکرد نرم افزار منابع انسانی پرگار

شایسته‌سالاری نقش مهمی در توسعه عدالت اجتماعی دارد و برخورداری یک جامعه از نیروهایی شایسته و کارا می‌تواند به توسعه پایدار در یک کشور منتهی شود. یکی از راه‌های مشاهده و بررسی میزان توسعه پایدار در یک سازمان برقراری نظام ارزیابی عملکرد است. ارزیابی عملکرد یکی از مهم‌ترین فرآیندهای توسعه منابع انسانی است که به معنی سنجش و نمره‌دهی استاندارد برای میزان تلاش و کوشش پرسنل یک سازمان است؛ زیرا می‌تواند نشان دهد سازمان تا چه میزانی در رسیدن به اهداف مورد نظر خود موفق بوده است. چنانچه سازمانی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار خود موفق نبوده است؛ برنامه‌هایی جهت بهبود طراحی نموده تا عملکرد سازمان‌ها بهبود یابد.

امروزه سیستم ارزیابی عملکرد نقش مهمی در نشان دادن اهداف یک سازمان برای رسیدن برنامه‌ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت دارد. در راستای این مهم، سیستم ارزیابی عملکرد پرگار با درک دغدغه همیشگی مدیران برای نمایاندن شایستگی‌‎های پرسنل طراحی گردیده است. مدیران با استفاده از نرم‌افزار ارزیابی عملکرد پرگار می‌توانند اثرگذاری، اثربخشی و کارایی کارکنان را در سازمان خود بررسی نمایند تا بتوانند از نتایج آن در افزایش حقوق پرسنل استفاده نمایند. سیستم ارزیابی عملکرد نرم‌افزار منابع انسانی پرگار توانسته است چندین حوزه سنجش ارزیابی را با انوع روش‌های آن ارائه دهد.

امکانات

 • تعریف و ایجاد بانک سؤالات، گزینه سؤال، ملاک‌ها و معیارهای ارزیابی
 • تعریف سؤال به روش عددی، وزنی و چند گزینه‌ای
 • تعریف گروه‌های ارزیابی شونده
 • تعریف گروه‌های ارزیابی‌کننده به تفکیک گروه‌های ارزیابی‌شونده
 • تعریف فرم‌های ارزیابی برای گروه‌های مختلف
 • تعریف مدیریت استعدادها شامل ارزیابی عملکرد، مصاحبه‌های تخصصی و تست‌های روانشناختی
 • تعیین میزان رضایت شغلی و نگرش کارکنان (اجرای ارزیابی و پرسش‌نامه‌های مربوطه)
 • انتخاب معیار و سؤال برای فرم‌ها از بانک سؤالات و معیارها و تعیین امتیاز، درصد سؤال‌ها و معیارهای انتخابی
 • تعریف دوره‌های ارزیابی و دوره‌های وابسته به آن
 • مشاهده وضعیت هر فرد در زمان ارزیابی در معیار مربوطه
 • تولید فرم پاسخ به تفکیک گروه ارزیابی‌شوندگان
 • انتخاب نتیجه و تأثیر آن در حکم و صدور حکم به صورت خودکار
 • ارتباط خودکار و یکپارچه نتایج و خروجی‌های زیر سیستم ارزیابی عملکرد با سایر زیرسیستم‌های منابع انسانی پرگار مانند حقوق و دستمزد، احکام کارگزینی، حضور و غیاب، پرسنلی، تشکیلات و جذب استخدام
 • قابلیت تعریف ارزیابی ۳۶۰ درجه
 • محاسبه نتایج نهائی یک دوره ارزیابی

محیط سیستم

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار منابع انسانی