سیستم تشکیلات

معرفی زیر سیستم

سیستم تشکیلات نرم افزار منابع انسانی پرگار

ایجاد و ترسیم یک ساختار دقیق، منظم و منسجم سازمانی به همراه تعاریف مشاغل می‌تواند در افزایش نظم، اثربخشی و کارائی سازمان‌ها نقش مؤثری داشته باشد. الزام وجود یک نرم‌افزار تشکیلات که قادر به حفظ و نگهداری و روزآمدسازی تمامی اطلاعات مربوط به پست‌های سازمانی از گذشته تا به امروز باشد؛ می‎‌تواند پاسخگوی بخشی از نیاز سازمان‌ها برای ایجاد یک قالب ساختاری منسجم مدیریت واحدهای سازمانی، پست‌ها و مشاغل سازمانی به شکل یکپارچه باشد.

سیستم تشکیلات پرگار به عنوان زیر بناى اطلاعاتى سایر زیرسیستم‌هاى نرم‌افزار منابع انسانى، امکان ثبت انواع اطلاعات مشاغل، ساختار و پست‌هاى سازمانى و نگهدارى سوابق آن‌ها را مهیا نموده است و از انباشت داده‌هاى تکرارى، غیر قابل اعتماد و ناسازگاری آن‌ها با یکدیگر در سیستم جلوگیرى مى‌نماید.

امکانات

 • تعریف سطوح مختلف تشکیلات و تعریف پست‌های سازمانی تا هر سطح دلخواه
 •  امکان درج مشخصات کارمندی متصدی هر پست
 • تعریف پست‌های سازمانی حوزه مرکزی و پست‌های سازمانی واحدهای خارج از مرکز بر اساس تقسیمات کشوری (استان، شهرستان، شهر، بخش و …)
 • ثبت و اصلاح تاریخچه و سیر تحول پست‌های سازمانی
 • ثبت و اصلاح شرایط احراز پست‌های سازمانی بر اساس مدرک تحصیلی، جنسیت، سوابق خدمت و …
 • امکان تعریف شرح وظایف واحدهای سازمانی
 • امکان تعریف مسیر ارتقاء شغلی پرسنل
 • قابلیت تعریف چندین ساختار مستقل (چند شرکتی)
 • امکان نگهداری و مشاهده تاریخچه چارت سازمانی
 • مشخص نمودن پست‌های مصوب و غیر مصوب سازمانی
 • قابلیت نگهداری تاریخچه انتصابات
 • اضافه، اصلاح، حذف و جابه جائی واحدهای سازمانی
 • ارتباط و تبادل اطلاعات نرم‌افزار تشکیلات با سیستم پرسنلی و سیستم احکام
 • مدیریت چرخه عمر پست‌های سازمانی با نگهداری تاریخچه پست‌های مختلف افراد در بازه زمانی مختلف
 • پشتیبانی از فرآیند اخذ مجوز برای انتصاب و انتقال افراد در پست‌های سازمانی
 • امکان ارائه نمودار سازمانی به صورت درختی و گرافیکی
 • گزارش‌گیری پویا از کلیه اطلاعات موجود و ارائه نمودارهای مختلف آماری و مقایسه‌ای
 • گزارش تعداد پست‌های دارای تصدی و بلاتصدی به تفکیک سطح پست

محیط سیستم

سیستم جامع منابع انسانی پرگار برید سامانه نوین

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار منابع انسانی