سیستم جذب و استخدام

معرفی زیر سیستم

سیستم جذب و استخدام نرم افزار منابع انسانی پرگار

یکی از تصمیمات سرنوشت‌ساز سازمان‌ها که می‌تواند مسیری روشن از پیشرفت و سربلندی را برای آنان رقم بزند؛ جذب نیروهائی متخصص، متعهد، مسئولیت‌پذیر، کارا و اثربخش است. با اتکاء و همراهی نیروهای شایسته و همدلی مدیران کسب و کارها در ایران می‌توان حتی در بحران‌های اقتصادی، کشتی سازمان‌ها را به سلامت به سر منزل مقصود رساند. بسیاری از اندیشمندان حوزه منابع انسانی، استخدام نیروهای شایسته را سنگ بنای موفقیت سازمان‌ها دانسته‌اند.

عدم انتخاب افراد مناسب و شایسته برای پست‌های سازمانی مورد درخواست سازمان‌ها، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مربوط به آموزش و نگهداشت آنان، در بلند مدت سازمان‌ها را از رسیدن به اهداف ترسیم شده جهت پیشرفت باز می‌دارد. پروسه جذب و استخدام برای اکثر کسب و کارها در ایران، به علت عدم درک مناسب و متقابل متقاضیان استخدام و کارفرمایان اغلب با چالش‌های متعددی مواجه است؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد گاهی این پروسه امری بی‌پایان برای کسب و کارهای ایرانی قلمداد می‌شود.

سیستم جذب و استخدام پرگار منطبق بر نیاز روز سازمان‌ها طراحی شده و با اتکاء به دانش‌های روز در حوزه منابع انسانی، برنامه‌ریزی دقیقی را به منظور جذب، تأمین و نگاهداشت نیروی انسانی مد نظر قرار داده است تا بتواند به عنوان اهرمی کارا دوشادوش کسب و کارها، برای دستیابی به بهره‌وری و اثربخشی پایدار قدم بردارد.

امکانات

 • امکان برنامه‌ریزی جهت جذب نیروی انسانی به صورت فرآیندی در سیستم
 • تعریف ردیف‌های شغلی و انواع وضعیت‌های درخواست شغل مورد نیاز سازمان
 • قابلیت ثبت اطلاعات استخدامی توسط متقاضیان
 • ثبت اطلاعات مصاحبه و ارزیابی متقاضیان استخدام
 • بررسی شرایط احراز متقاضیان استخدام
 • قابلیت دریافت کد رهگیری از سوی متقاضی استخدامی جهت پیگیری و اطلاع از وضعیت استخدام وی
 • امکان برگزاری و ثبت نتیجه آزمون‌های استخدامی به صورت آنلاین
 • جستجو در سیستم جهت اطلاع از آخرین وضعیت استخدامی متقاضیان و گزارش‌گیری از آنان
 • امکان دریافت روزمه‌های افراد متقاضی از طریق سایت شرکت یا سایت‌های کاریابی
 • قابلیت ثبت اطلاعات پرسنلی به تفکیک دوره‌های تحصیلی، شغلی و ..
 • تشکیل پرونده الکترونیکی و امکان درج مستندات به میزان نامحدود با امکان جستجو و گزارش‌گیری
 • امکان دریافت انواع گزارش‌گیری‌های مدیریتی در سیستم به صورت نمودار و تصویر
 • امکان تکمیل و ویرایش اطلاعات متقاضیان در سیستم پس از ثبت اطلاعات توسط متقاضی
 • قابلیت پیوست گزارش‌های مصاحبه‌ها به پروفایل سوابق متقاضی در سیستم
 • امکان پیوست آزمون‌های استخدامی به صورت برخط در سیستم توسط متقاضی
 • قابلیت تأیید یا رد درخواست استخدامی متقاضی پس از بررسی رزومه، گزارش‌های مصاحبه، اطلاعات ثبت شده و ..
 • صدور پیش‌نویس قرارداد به صورت خودکار و ارسال به واحد اداری جهت عقد قرارداد
 • تخصیص شماره پرسنلی به متقاضیان استخدام پس از عقد قرارداد با آنان
 • قابلیت ثبت کردن خودکار اطلاعات متقاضیان استخدام شده در سیستم پرسنلی

محیط سیستم

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار منابع انسانی