کارتابل منابع انسانی

معرفی زیر سیستم

کارتابل سیستم منابع انسانی پرگار

ضرورت وجود زیرسیستم‌های مختلف منابع انسانی در سازمان‌ها، که هر کدام بخشی از فرآیندهای کاری مربوط به نیروی انسانی را پوشش می‌دهند؛ امری اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان‌ها و فرآیندی شدن امور در تمامی بخش‌ها، ضرورت وجود یک سیستم مجزا که اطلاعات مورد نیاز کارکنان را بدون مراجعه به دیگر زیر سیستم‌های نرم‌افزار جامع منابع انسانی در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم آورد؛ بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

سیستم کارتابل منابع انسانی پرگار امکان ثبت و مشاهده تمامی امور روزمره سازمانی برای پرسنل را بدون مراجعه به زیر سیستم‌های جامع منابع انسانی پرگار با امکان مشاهده وضیعت تردد در مواردی مثل مرخصی، مأموریت، اضافه کار فرآیندی، سوابق مرخصی، ورود و خروج، کسر کار و.. فراهم می‌آورد. از سوئی دیگر امکان مشاهده اطلاعات پرسنل شامل خلاصه پرونده پرسنلی، افراد تحت تکفل و سوابق تحصیلی را را در اختیار پرسنل قرار می‌دهد. این سیستم تمامی فرآیندهای کاری بین پرسنل و سازمان را به صورت کاملاً خودکار و با قابلیت پیگیری دقیق از دیگر سیستم‌های منابع انسانی دریافت و پوشش می‌دهد؛ که همین موجب ایجاد نظامی شفاف از فرآیندهای صورت گرفته در سیستم‌ جامع منابع انسانی برای پرسنل می‌شود.

نرم‌افزار کارتابل منابع انسانی پرگار همچنین امکان مشاهده برخی اطلاعات از سیستم‌های احکام (تاریخ اجراء، تاریخ صدور، شماره حکم، وضعیت حکم، واحد اداری، نوع حکم، نوع استخدام، محل خدمت، پست سازمانی، شماره پست و..) و حقوق و دستمزد (بازه زمانی، پرداخت شده) را برای پرسنل فراهم آورده است.

امکانات

 • ثبت درخواست مرخصی و نمایش لیست درخواست‌ها
 • ثبت درخواست مأموریت و نمایش لیست درخواست‌ها
 • ثبت درخواست تردد و نمایش لیست درخواست‌ها
 • ثبت درخواست اضافه کار فرآیندی و نمایش لیست درخواست‌ها
 • سهولت در ثبت مرخصی، مأموریت، تردد و اضافه کار فرآیندی
 • مشاهده لیست احکام تأیید کارگزینی توسط کارمند
 • قابلیت مشاهده لیست فیش‌های حقوقی توسط کارمند
 • مشاهده لیست احکام تأیید کارگزینی توسط کارمند
 • مشاهده لیست فیش‌های حقوقی توسط کارمند
 • مشاهده وضعیت تردد به دو صورت نمای تقویم (نمایش کارتی) و به صورت لیستی
 • مشاهده تردد روزانه به صورت تایم لاین
 • امکان سفارشی‌سازی در نحوه نمایش فیلدها در نمای تقویم
 • مشاهده سوابق مرخصی و نمایش مانده مرخصی کارمند
 • مشاهده درخواست‌های ثبت شده مرخصی، مأموریت، تردد و اضافه کار فرآیندی
 • امکان مشاهده خلاصه پرونده
 • مشاهده نوع استخدام و سوابق آن
 • مشاهده افراد تحت تکفل
 • مشاهده سوابق تحصیلی
 • مشاهده سوابق پست‌های تخصیص داده شده
 • امکان نمایش گزارش ۵۰۲

محیط سیستم

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار منابع انسانی