سیستم حقوق و دستمزد

معرفی زیر سیستم

سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار جامع منابع انسانی پرگار

محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان بخشی از هزینه‌های عملیاتی سازمان‌هاست که معمولا سهم قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های کل سازمان‌ها را تشکیل می‌دهد. این محاسبات چه در سازمان‌هاى بزرگ و چه در سازمان‌هاى کوچک، از پیچیدگی و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است که دلایل متعددی برای آن وجود دارد؛ از جمله: تنوع و تاریخچه قوانین موجود در این حوزه، محاسبه معوقات گذشته، وجود پارامترهاى متعدد، ارتباط وسیع با سایر سیستم‌هاى منابع انسانی و مالی، لزوم ارائه گزارشات مختلف به سازمان‌های متعدد، تعداد زیاد کاربران سازمان و…

سیستم حقوق و دستمزد پرگار متأثر از مدیریت خدمات کشوری با داشتن ویژگى‌هایى چون، پوشش انواع قوانین و مقررات (حقوق) سازمان‌هاى دولتی، رویکرد یکپارچگی، پشتیبانی از انواع محاسبات و گزارش‌گیرى‌هاى دقیق و… نیاز سازمان‌ها را در حوزه حقوق و مزایاى پرسنل مرتفع مى‌نماید.

نرم‌افزار حقوق و دستمزد پرگار ضمن محاسبه حقوق و مزایای کارکنان دارای ارتباطی چند سویه با سیستم‌ جامع منابع انسانی و مالی پرگار است. علاوه بر این امکان پیش‌بینی انواع محاسبات قانونی از قبیل: امکان تعریف و به ‌کارگیری محاسبات خاص سازمان‌ها را به‌ شکلی منعطف با انجام عملیات مستقل برای آن‌ها فراهم نموده است.

امکانات

 • پشتیبانی از محاسبات انواع مختلف مدل حکمی شامل نظام هماهنگ پرداخت، خدمات کشوری، مقامات، هیأت علمی، قرارداد مشاغل کارگری، قرارداد معین و…
 • تعریف انواع آیتم‌های حقوقی از قبیل: «وام»،‌ «پس‌انداز»، «مساعده»، «اضافه‌کاری»، «روزکاری و شب‌کاری»، «عیدی»، «پاداش» و ..
 • پشتیبانی از انواع مختلف مزایا و کسورات ماهانه یا سالانه کارکنان
 • محاسبات معوقات حقوق و دیون سنوات قبل و نگهداری سوابق آن‌ها
 • پشتیبانی از انواع مختلف فیش‌های حقوقی و نمایش در پورتال کارکنان
 • ارائه خروجی‌های مورد نیاز برای سایر سازمان‌های ذیربط از قبیل خزانه، بانک، مالیات و بیمه
 • طبقه‌بندی کارکنان در گروه‌های مختلف حقوق و دستمزد به منظور مدیریت فرآیند محاسبات حقوق
 • پشتیبانی از تغییرات قوانین و روش‌های محاسبه حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن تاریخ اعتبار آن‌ها
 • تعریف و استفاده از بیمه‌های تکمیلی مختلف برای کارمندان و افراد تحت تکفل
 • پشتیبانی از یک محیط گزارش‌ساز پیشرفته با امکان ساخت انواع مختلف گزارش (از قبیل چاپی، آماری، مقایسه‌ای و …)
 • استفاده از اطلاعات حکم پرسنلی در محاسبات حقوق و دستمزد به طور مستقیم و خودکار
 • امکان استفاده از مؤلفه‌های حکم در فرمول‌های حقوق و دستمزد
 • استفاده از اطلاعات حضور و غیاب در محاسبات حقوق و دستمزد به طور مستقیم و خودکار
 • امکان استفاده از عوامل ثابت در فرمول‌های حقوق و دستمزد
 • امکان استفاده از اجزا جدول مالیات در فرمول‌های حقوق و دستمزد
 • امکان فرمول‌نویسی عوامل حقوقی به صورت دلخواه با استفاده از توابع و پارامترهای متنوع مثل وام، جدول مالیات، کسر و اضافات مستمر و غیر مستمر و نگهداری آن‌ها
 • امکان تعریف روش‌های مختلف محاسبه برای هر یک از عملیات حقوق
 • امکان محاسبه انواع حق بیمه و کسر از حقوق پرسنل
 • امکان محاسبه خودکار معوقه برای اجزای حقوق
 • امکان محاسبه عیدی و تخصیص به افراد مشمول
 • امکان محاسبه مبلغ مأموریت روزانه با استفاده از اطلاعات مأموریت
 • امکان تهیه صورت حساب هزینه‌های رفاهی پرسنل مانند هزینه‌های درمانی و ورزشی و فرهنگی و نظایر آن
 • روش‌های تقسیط و سوابق فرمول‌های تقسیط و تعیین مبلغ قسط به صورت خودکار
 • امکان تعریف کدهای تفصیلی و حسابداری جهت سند حقوق
 • تهیه خروجی‌های استاندارد (دیسکت بانک، بیمه و مالیات)
 • تهیه‌ی گزارش حسابرسی در بازه‌های زمانی دل‌خواه و سطوح منتخب برحسب نیاز (نوع استخدام، مرکز هزینه، محل خدمت، واحد سازمانی و…)
 • محاسبه ذخیره سنوات، عیدی و پاداش و باز خرید مرخصی و صدور خودکار لیست محاسبه شده به حسابداری مالی به تفکیک مراکز هزینه و پروژه‌ها
 • پشتیبانی از وام‌ها و یا سایر کسورات اقساطی و مزایای دوره‌ای و مستمر
 • پشتیبانی از فرآیند وام و کسر اقساطی آن از حقوق کارکنان و نمایش آن در فیش حقوقی و نگهداری سوابق مربوطه

محیط سیستم

محیط نرم افزار حقوق و دستمزد سیستم جامع منابع انسانی پرگار

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار منابع انسانی