سیستم رستوران

معرفی زیر سیستم

سیستم رستوران نرم افزار منابع انسانی پرگار

دمی آسودن از فضای پر هیاهوی کاری در سازمان‌ها با ایجاد یک فضای عمومی لذت‌بخش همچون رستوران،  ضمن ایجاد فراغتی کوتاه برای کارکنان، توان آنان را برای بهره‌وری بیشتر در سازمان‌ بالاتر می‌برد. عملکرد یک سازمان در تهیه غذا بخشی از فرهنگ کاری سازمان‌هاست. صرف غذا در یک رستوران سازمانی به علت ارتباط مستقیم کارکنان در یک فضای غیر رسمی می‌تواند به ایجاد یک شبکه اجتماعی محکم درون و برون سازمان بین کارکنان بیانجامد. از این رو بسیاری از سازمان‌ها که نیروی انسانی برای آنان از اهمیت ویژه برخوردار است، ایجاد رستوران‌ها نیز از اهمیت بیشتری برخودار می‌شود؛ شاید به این دلیل است که بسیاری از مدیران به تجربه دریافته‌اند که غذا می‌تواند عاملی تحکیم‌ بخش در ایجاد روابط جدید بین کارکنان باشد.

سیستم رستوران پرگار با توجه به اهمیت غذا در سلامتی کارکنان و افزایش کارایی و اثربخشی آنان فارغ از کوچک یا بزرگ بودن یک سازمان قابلیت تعریف و طبقه‌بندی انواع غذا، نوشیدنی، دسر، سرویس و… را  در نرم‌افزار با امکان صدور فیش صندوق فراهم نموده است.

امکانات

 • قابلیت ایجاد آیین‌نامه رستوران جهت مهلت ثبت درخواست غذا
 • امکان تعریف وعده‌های مختلف غذایی (صبحانه، ناهار، عصرانه، شام)
 • مشخص نمودن ساعت مجاز جهت ثبت صبحانه، ناهار و شام
 • گروه­بندی نوع غذا مثل رژیمی، گیاهی، اصلی و…
 • تعریف انواع غذا، پیش غذا و مخلفات آن و مشخص نمودن قیمت با توجه به رستوران مد نظر و بر اساس تاریخ و حفظ تاریخچه آن
 • تعریف انواع دسر و مشخص نمودن قیمت آن با توجه به رستوران مد نظر
 • قابلیت تعریف غذای مهمان، پیش غذای مهمان و دسر مهمان با مشخص نمودن مبلغ آن با توجه به رستوران مد نظر
 • ایجاد بازه زمانی جهت ثبت دوره سفارش غذا
 • ایجاد اعتبار خرید غذا به کارمند به صورت فردی و گروهی
 • امکان تعریف لیست برنامه غذایی و مشخص نمودن ظرفیت با توجه به نوع رستوران و با توجه به بازه زمانی تعریف شده
 • ثبت درخواست غذا توسط کارمند
 • تعریف ساعات توزیع غذا برای وعده‌های مختلف
 • مدیریت مستقل هر رستوران بر حسب ساختمان‌های مختلف یک سازمان
 • امکان مشاهده مبلغ سفارشات کارکنان
 • امکان مشاهده باقیمانده اعتبار فرد در هر بازه زمانی
 • محدود نمودن سفارش غذای مهمان از یک رستوران خاص
 • دریافت گزارش‌های متنوع در فرمت‌های مختلف

محیط سیستم

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار منابع انسانی