سیستم احکام و کارگزینی

معرفی زیر سیستم

سیستم احکام و کارگزینی نرم افزار منابع انسانی پرگار

از وظایف مهم واحد منابع انسانی، کارگزینی یا جذب پرسنل جدید در یک کسب و کار است. کارگزینی در سازمان‌ها به یک سری از عملیات از جمله استخدام، به کارگمارى، ارتقاء شغلى و تعیین میزان دستمزد کارکنان اطلاق می‌شود. ضرورت کارگزینی در سازمان‌ها به موجب تغییرات مستمر در قوانین و بخشنامه‌هاى مربوط به نظام هماهنگ حقوق و تفاوت‌هایى است که سازمان‌ها در نحوه عمل به این قوانین و بخشنامه‌ها با یکدیگر دارند.

امروزه وجود یک سیستم احکام و کارگزینی که بتواند تمام اطلاعات منابع انسانی مانند جزئیات شیوه‌های استخدامی، متقاضیان شغل، شاخص روزانه شغل‌ها، ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان، اقدام‌های انضباطی، اطلاعات مربوط به حقوق و پاداش‌های انگیزشی و … را در یک پایگاه داده نگهداری کند؛ یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

سیستم احکام و کارگزینى پرگار ضمن هماهنگى و ارتباط کامل با سیستم‌های تشکیلات و حقوق و دستمزد، قابلیت‌های متنوعی را برای تطبیق نیاز سازمان‌ها در زمینه تعریف انواع قوانین پرسنلى و صدور احکام سازمانى فراهم نموده است. از سوی دیگر امکان خودکارسازی محاسبات مربوط به صدور احکام و تسهیل در اعمال هرگونه تغییرات در قوانین را فراهم آورده است. این سیستم همچنین قابلیت انعطاف و تطبیق با میزان رشد و توسعه ابعاد فضائی و انسانی سازمان‌ها را داراست.

امکانات

 • امکان محاسبه انواع حکم‌های قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل: هیأت علمی، نظام هماهنگ، قرارداد ساعتی، قرارداد قانون کار، قرارداد معین، قرارداد مشاغل کارگری، مقامات، مأمورین، مأموریت انتظامی، مامورین و..
 • امکان تعریف عوامل حکم به صورت پویا و تخصیص فرمول به هر یک از عوامل
 • امکان ثبت و محاسبات مربوط به طبقه و رتبه‌های استحقاقی و تشویقی
 • امکان طبقه‌بندى کارکنان در گروه‌های مختلف و مدیریت امور کارگزینی به صورت جداگانه برای هر یک از آن‌ها
 • صدور احکام کارگزینی به صورت انفرادی و گروهی
 • امکان صدور حکم با درج امضاء دیجیتال
 • امکان محاسبه خودکار گروه، رتبه و طبقه پرسنل بر اساس جداول اطلاعاتی تعیین شده
 • صدور خودکار احکام ناشی از تغییر در قوانین و مقررات
 • صدور احکام کارگزینی انتصاب،‌ انتقال، ترفیع، ارتقاء رتبه، افزایش حقوق سالیانه، تشویق و نظایر آن
 • امکان صدور احکام اصلاحی به صورت خودکار
 • تعریف انواع جداول محاسبه حقوق و مزایا مانند جداول حقوق مبنا، افزایش سنواتی، فوق العاده شغل، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار، حق عائله‌مندی و سایر پرداختی‌ها به پرسنل برای سال‌های مختلف
 • پشتیبانی از احکام مختلف سازمانی از قبیل: احکام افزایش سنواتی، امور استعفا، بازنشستگی و …
 • پشتیبانی از فرآیند تهیه و صدور احکام پرسنلی و ارسال آن‌ها به امور مالی
 • قابلیت نمایش هشدارهای لازم به کاربر جهت اطلاع از خاتمه قرارداد، انقضاء مرخصی بدون حقوق، پرسنل غیر فعال و…
 • امکان تعریف عناوین حکم و استفاده آن در صدور حکم
 • امکان تعریف عناوین نوع استخدام و استفاده آن در صدور حکم
 • امکان تعریف ضرایب جدولی مانند مبلغ افزایش حکمی هر سال، مقدار حق اولاد، مقدار حقوق ثابت کارمندان دولت و … توسط مسئول کارگزینی
 • امکان صدور حکم انتصاب، بازنشستگی، انفصال، ارتقاء، اخراج، مرخصی بدون حقوق و…
 • امکان حفظ سوابق تغییرات حکمی برای هر فرد
 • امکان گزارش‌گیری از تمامی اطلاعات احکام

محیط سیستم

سیستم جامع منابع انسانی پرگار برید سامانه نوین

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار منابع انسانی