سیستم رفاهیات

معرفی زیر سیستم

امروزه با توجه به اهمیت و نقشی که نیروی انسانی در توسعه بلند مدت سازمان‌ها دارند، ایجاد انگیزه در کارکنان اهمیت بسیاری یافته است. سازمان‌ها از تسهیلات و ابزارهای مختلفی از قبیل انواع وام‌، بیمه‌های تکمیلی و عمر، کمک هزینه‌های مختلف و … جهت نگاهداشت و بهبود زندگی کاری پرسنل استفاده می‌نمایند. ارائه این خدمات به کارکنان نیازمند یک بانک اطلاعاتی منظم و منسجم از وضعیت کارکنان است تا از نتایج آن بتوان در زمان افزایش پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل استفاده نمود.

برید سامانه نوین در جهت پشتیبانی از انواع محاسبات مورد نیاز حقوقی سازمان‌ها، سیستم رفاهیات پرگار را ارائه نموده است؛ که توانسته است تمامی  نیازهای مربوط به حوزه رفاهیات انواع سازمان‌های دولتی و خصوصی را پوشش داده دهد. نرم‌افزار رفاهیات پرگار با استفاده از اطلاعات موجود در سایر سیستم‌های نرم‌افزار منابع انسانی پرگار به ویژه سیستم حقوق و دستمزد، توانسته است سازمان‌ها را در حوزه سیاست‌گذاری‌های خدمات رفاهى یارى ‌نماید.

امکانات

 • تعریف انواع مجموعه‌های رفاهی مانند استخر، رستوران و …
 • تعریف انواع اعتبار به صورت تعدادی و هزینه‌ای مانند بلیط استخر یا بن غذا
 • تعریف انواع سرویس رفاهی شامل: ظرفیت، هزینه اصلی، هزینه مازاد، نوع اعتبار و مقدار اعتبار
 • تخصیص اعتبار رفاهیات به هر یک از اشخاص با توجه به سرویس رفاهی
 • امکان نمایش ظرفیت باقیمانده با توجه به نوع سرویس رفاهی
 • امکان نمایش هزینه‌های سرویس رفاهی در زمان درخواست سرویس رفاهی
 • ایجاد لیست همراهان در زمان درخواست سرویس رفاهی
 • تعریف و صدور انواع معرفی نامه جهت بهره‌برداری کارکنان از خدمات رفاهی
 • تخصیص برنامه و بودجه رفاه به تفکیک سرفصل و دوره‌های زمانی
 • تخصیص برنامه رفاهی به هر کدام از پرسنل به صورت مجزا
 • امکان استفاده پرسنل از اماکن رفاهی و سازمانی (رزرو و تأییدیه رزرو و گزارش استفاده)
 • امکان زمان‌بندی خدمات
 • امکان درخواست خدمات و گردش کار آن
 • امکان کنترل‌ خدمات درخواستی
 • تعریف واجدین شرایط استفاده‌کننده از تسهیلات
 • ارتباط سیستم رفاهیات با سیستم حقوق و دستمزد
 • امکان پیش‌ بینی هزینه از طریق سیستم برای هر برنامه رفاهی

محیط سیستم

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار منابع انسانی