مکان شما:

بایگانی و آرشیو اسناد

معرفی زیر سیستم

سیستم بایگانی و آرشیو اسناد سازمانی اتوماسیون اداری پرگار

اتلاف زمان مفید کاری کارکنان جهت نگهداری اسناد، هدررفت حجم زیادی از فضای فیزیکی سازمان برای مقاصد بایگانی و نگهداری،‌ نگرانی‌های ناشی از حفظ امنیت اسناد و هزینه‌های خرید و نگهداری تجهیزات مناسب برای بایگانی فیزیکی اسناد، سازمان‌های پیشرو را به سمت سیستم‌های الکترونیکی بایگانی و آرشیو اسناد سوق داده است. سیستم بایگانی و آرشیو اسناد و مدارک پرگار راهکار قابل‌ اتکا و کارآمدی است که با قابلیت‌های خود، نگرانی‌های مدیران در این زمینه را مرتفع می‌سازد.

امکانات

  • تعریف واحدها و ساختارهای بایگانی
  • تعریف فیلدهای اطلاعات خاص‌منظوره جهت جستجوی دقیق و سریع‌تر
  • پشتیبانی از فرآیند امحا اسناد سازمانی
  • امکان تعریف طبقه‌بندی موضوعی پرونده و برقراری ارتباط پرونده‌ها به‌صورت موضوعی
  • مدیریت دسترسی کاربران مختلف به اسناد و مدارک سازمانی
  • تعریف طبقه‌بندی پرونده‌ها به‌صورت درختی در واحدهای بایگانی
  • امانت پرونده به‌صورت الکترونیک و عودت خودکار در تاریخ مقرر
  • مشاهده و گردش پرونده‌ها در کارتابل الکترونیک
  • ارسال اسناد و نامه‌ها از سایر سیستم‌های موجود به بایگانی

محیط سیستم

محیط سیستم بایگانی و آرشیو اسناد اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوین

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار اتوماسیون اداری