سیستم مدیریت جلسات

معرفی زیر سیستم

سیستم مدیریت جلسات اتوماسیون اداری پرگار

سیستم مدیریت جلسات، به‌ منظور انسجام بهتر و سازمان‌ دهی جلسات سازمانی طراحی گردیده است. این سیستم ضمن امکان تعریف تقویم و سررسید به ازای هرکدام از کاربران و تعریف مناسبت‌ها، بخش قابل‌ توجهی از فرآیندهای هماهنگی و پیگیری قبل، حین و بعد از برگزاری جلسات را پشتیبانی می‌نماید.

امکانات

  • تعریف تقویم و سررسید به ازای هر کاربر سازمان
  • تعریف قرار ملاقات شخصی و سازمانی
  • مشاهده زمان‌های آزاد و مشغول کاربران جهت پیشنهاد زمان جلسه
  • تعریف جلسات با استفاده از فرآیند دعوت به جلسه
  • ارسال دستور جلسه، گزارش‌ها و مستندات مورد نیاز هم‌زمان با ارسال دعوت‌ نامه جلسه
  • تعریف جلسات به‌ صورت دوره‌ای (روزانه، هفتگی و ماهیانه)‌
  • به اشتراک‌ گذاری تقویم و سررسید با دسترسی‌های مشخص
  • اطلاع‌ رسانی به مدعوین برون‌ سازمانی از طریق نامه الکترونیک و پیام کوتاه

محیط سیستم

محیط سیستم مدیریت جلسات اتوماسیون اداری پرگار

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار اتوماسیون اداری