مدیریت اطلاعات تماس

معرفی زیر سیستم

سیستم مدیریت اطلاعات تماس اتوماسیون اداری پرگار

سیستم مدیریت اطلاعات تماس پرگار، با داشتن قابلیت‌هایی مانند یکپارچگی اطلاعات تماس تمامی مخاطبان درون و برون‌ سازمانی، به دنبال دسترسی سریع‌تر و ساده‌تر کاربران به این بخش از اطلاعات سازمان است.

امکانات

  • ثبت اطلاعات تماس برای تمامی اشخاص و کاربران سیستم
  • ثبت انواع اطلاعات تماس مانند شماره تلفن، نمابر و نامه الکترونیک
  • طبقه‌ بندی و دسته‌ بندی اطلاعات تماس
  • دسترسی به اطلاعات تماس از طریق تلفن‌های هوشمند
  • همگام‌ سازی اطلاعات تماس با تلفن‌های هوشمند
  • امکان ارسال کارت‌های تماس از طریق پیام کوتاه و یا نامه الکترونیکی

محیط سیستم

محیط سیستم مدیریت اطلاعات تماس اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوین

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار اتوماسیون اداری