مدیریت اطلاعات تماس

معرفی زیر سیستم

سیستم مدیریت اطلاعات تماس اتوماسیون اداری پرگار

یکی از دغدغه‌ها و نیازهای اصلی هر سازمانی، مدیریت روش‌های ارتباطی با اشخاص و سازمان‌ها است که ضمن انسجام‌بخشی ارتباطات درون و برون سازمانی، بتواند از آزمایش و خطا برای پیمودن راه مناسب ارتباطی جلوگیری ‌کند. انتخاب مسیرهای ارتباطی از پیش تعیین شده موجب می‌شود تا در اسرع وقت با مخاطبانی که مقرر است محتوا برای آن‌ها ارسال یا دریافت شود؛ تبادل اطلاعات و ارتباطات صورت گیرد. از این رو در مراکزی که از سیستم‌های سازمانی به خصوص اتوماسیون اداری بهره‌ می‌برند؛ تعیین روش‌های ارسال و دریافت پیام‌ها، نامه‌ها و… بسیار حائز اهمیت است.

سیستم مدیریت اطلاعات تماس پرگار، با داشتن قابلیت‌هایی مانند یکپارچگی اطلاعات تماس تمامی مخاطبان درون و برون‌ سازمانی، به دنبال دسترسی سریع‌تر و ساده‌تر کاربران به این بخش از اطلاعات سازمان است. این سیستم با بهینه‌سازی، ساماندهی و مدیریت دامنه‌های تماس، به مثابه یک دفترچه تلفن هوشمند سازمانی عمل می‌کند و می‌تواند گزارش‌های کارآمدی برای مدیران بر حسب نیاز سازمان از بانک اطلاعات تماس داشته باشد. نرم‌افزار مدیریت اطلاعات تماس پرگار با ایجاد بانکی از اطلاعات تماس مانند تلفن همراه، تلفن، ایمیل، نمابر و.. برای  اشخاص، کاربران و سازمان‌ها با سه کاربرد شخصی، جایگاهی و سازمانی به عنوان یک زیر ساخت پایه برای همراهی با دیگر زیر سیستم‌ها عمل می‌کند. از سوی دیگر قادر است به سازمان‌ها جهت تسریع در ارسال و دریافت مراسلات اداری و هر نوع فعالیت دیگری در یک فرآیند خودکار، با توجه به نیاز سازمان یاری رساند.

امکانات

  • ثبت اطلاعات تماس برای تمامی اشخاص، کاربران و سازمان‌ها
  • ثبت انواع اطلاعات تماس به مانند ایمیل، تلفن، تلفن همراه، نمابر و مختصات جغرافیایی و …
  • ثبت انواع اطلاعات تماس با سه کاربرد شخصی، جایگاهی و سازمانی
  • اجباری نمودن نوع آدرس در اطلاعات تماس به منظور تکمیل کردن اطلاعاتی مانند تلفن، نمابر و آدرس ایمیل و …
  • ایجاد دامنه‌های تماس به منظور مدیریت تماس‌ها و گروه‌های عمومی سازمان
  • ایجاد گروه‌های عمومی ساده و پیشرفته، جهت تسریع در ارسال گروهی موجودیت سازمان، به اعضای گروه
  • انتخاب و استثناء قراردادن اعضای گروه‌های پیشرفته بر اساس اطلاعات تماس، جایگاه و سازمان
  • استفاده از جزئیات اطلاعات تماس در هنگام ارسال و دریافت مراسلات اداری
  • تعیین روش ارسال هر اطلاعات تماس جهت تسریع در ارسال مکاتبات اداری
  • مشاهده‌ی گزارش‌های اعلام شده‌ی کاربران، به منظور رفع مشکل در جزئیات اطلاعات تماس

محیط سیستم

محیط سیستم مدیریت اطلاعات تماس اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوین

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار اتوماسیون اداری