مکان شما:

سیستم مکاتبات اداری

معرفی زیر سیستم

سیستم مکاتبات اداری اتوماسیون اداری پرگار

توسعه سیستم‌های اتوماسیون اداری ضمن افزایش بلوغ ارتباطات سازمانی، وظیفه مکاتبات اداری را به زمینه‌ای برای ارتباطات رسمی ارتقا داده است. بر این اساس سیستم مکاتبات اداری پرگار، با توجه به رسالت مهم واحدهای ثبت و دبیرخانه در فرآیندهای ثبت و توزیع مکاتبات رسمی سازمان، به دنبال افزایش اثربخشی و کارایی این واحدها و افزایش سهولت و سرعت گردش مکاتبات در سازمان است.

امکانات

 • اتوماسیون کامل چرخه تهیه، پاراف و ثبت و صدور نامه‌های صادره
 • تعریف الگوهای پویا برای نامه‌های اداری
 • پشتیبانی از امضاء الکترونیکی و امضاء دیجیتال در ثبت و صدور نامه‌ها
 • دسترسی به تغییرات و نگارش‌های پیش‌نویس نامه صادره
 • تعریف نقش مدیریت مکاتبات اداری به‌صورت مستقل از مدیر سیستم
 • پشتیبانی از مدل‌های مختلف سازمان‌دهی ثبت مکاتبات سازمانی (دبیرخانه‌های متمرکز، نیمه‌متمرکز و غیرمتمرکز)
 • امکان ثبت مرحله‌ای و تقسیم‌کار مناسب در واحدهای ثبت
 • خودکارسازی عملیات تکرارپذیر در حوزه مکاتبات اداری
 • امکان دسته‌بندی موجودیت‌های سیستم درون یک پرونده و جریان دادن پرونده در سازمان
 • بازیابی و دسترسی سریع مکاتبات
 • پیگیری و رهگیری لحظه‌ای و دقیق مکاتبات،‌ دستورات و ارجاعات
 • نگهداری و دسترسی سریع به زنجیره سوابق مکاتبات
 • رویدادنگاری کامل عملیات انجام‌شده بر روی مکاتبات

محیط سیستم

نمایی از سیستم مکاتبات اداری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوین

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار اتوماسیون اداری