You are here:

ارسال و دریافت اسناد سازمانی

معرفی زیر سیستم

سیستم ارسال و دریافت اسناد سازمانی اتوماسیون اداری پرگار

نیاز ارتباط با مخاطبین و طرف‌های مکاتبه برون‌ سازمانی، به‌ عنوان بخشی از ارکان حیاتی ارتباطات سازمانی، با استفاده از رسانه‌های مختلف مانند نمابر و پست الکترونیکی و پروتکل‌هایی مانند ECE پاسخ داده می‌شود. در سیستم پرگار علاوه بر امکان استفاده از رسانه‌های مختلف، تسهیلات و امکانات نوآورانه‌ای با هدف یکپارچگی فرآیندهای ارسال و دریافت گنجانده شده است.

امکانات

  • امکان تعریف رسانه ارسال و دریافت به ازا هر شخص
  • امکان ارسال خودکار مکاتبات بعد از ثبت و صدور
  • امکان تنظیم جداگانه سیاست‌های ارسال و دریافت اسناد برون‌ سازمانی
  • ارسال و دریافت نمابرهای سازمانی به شکل متمرکز و یا توزیع‌ شده
  • ارسال و دریافت خودکار پیام‌های پست الکترونیک در سیستم
  • پشتیبانی کامل از پروتکل ECE در تبادل الکترونیکی مکاتبات

محیط سیستم

محیط سیستم ارسال و دریافت اسناد سازمانی اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوین

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار اتوماسیون اداری