داشبورد مدیریت

معرفی زیر سیستم

داشبورد مدیریتی در نرم افزار اتوماسیون اداری پرگار

آگاهی دقیق و به‌ موقع از تمامی اطلاعات سیستم، بهره‌ وری را بالا برده و کمک بسزایی به تصمیم‌ گیری مدیران و کاربران می‌نماید. سیستم داشبورد مدیریت اتوماسیون اداری پرگار، با توجه به شاخص‌های کلیدی مورد نظر مدیران و کاربران، گزارش‌های مورد نیاز را به صورت خودکار ایجاد نموده و با ارائه گرافیکی مهم‌ ترین اطلاعات در یک نگاه، فرآیند نظارت بر عملکرد را بهبود می‌بخشد.

امکانات

  • تهیه گزارش از تمامی اطلاعات سیستم پرگار
  • امکان شخصی‌سازی قالب ارائه گزارش‌ها توسط نمودارهای مختلف
  • امکان ایجاد داشبوردهای مختلف مطابق نیاز مدیران

محیط سیستم

محیط داشبورد مدیریت اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوین

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار اتوماسیون اداری