پیام رسانی

معرفی زیر سیستم

سیستم پیام رسانی اتوماسیون اداری پرگار

پیدایش و توسعه کارپوشه‌های الکترونیکی در سازمان‌ها، تحولات زیادی را در روش‌های اطلاع‌رسانی، جریان اطلاعات و گردش‌کارهای سازمانی به همراه داشته است و در بسیاری از موارد ضمن تغییر در مدل‌های ارتباطات سازمانی، جایگزین روش‌های سنتی گردیده است.
پرگار با آینده‌نگری نسبت به گسترش روزافزون روش‌های ارتباطی، به دنبال توسعه مدل‌های ارتباطی پیام محور برای گردش، پیگیری و پیگرد اطلاعات و اسناد است.

امکانات

 • تخصیص شماره به پیام‌ها جهت سهولت رهگیری
 • پیگیری گردش کار و ارجاعات پیام‌ها و رصد کردن وضعیت خوانده شدن آن‌ها
 • تعریف الگوهای شخصی برای پیام
 • پشتیبانی از کارپوشه‌های مختلف یک فرد در سمت‌های سازمانی مختلف
 • تفکیک کارتابل شخصی از کارتابل سمت سازمانی
 • مشاهده و بررسی کلیه موجودیت‌های سازمانی در کارتابل به‌صورت یکپارچه
 • تفویض اختیار بخش‌های مختلف کارتابل به سایر افراد برای دسترسی‌های مشخص
 • تعریف قوانین و شروط متنوع جهت خودکارسازی فعالیت‌های تکرارپذیر در کارتابل
 • استفاده از روش برچسب‌گذاری (Labeling) به‌منظور دسترسی سریع‌تر و راحت‌تر به عناصر موجود در کارتابل
 • طبقه‌بندی اقلام کارتابل بر اساس میزان اهمیت، محرمانگی، فوریت و ستاره‌دار نمودن
 • تعریف و تفکیک پیام‌های اقدامی از غیر اقدامی
 • تعیین وضعیت اقدام بر روی کلیه پیام‌های اقدامی
 • پیگیری و پیگرد وضعیت پیام‌های اقدامی

محیط سیستم

محیط سیستم پیام رسانی اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوین

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار اتوماسیون اداری