کارتابل ویژه مدیران

معرفی زیر سیستم

کارتابل ویژه مدیران سیستم اتوماسیون اداری پرگار

یکی از چالش های اصلی در سیستم های اتوماسیون اداری، سهولت و سرعت استفاده مدیران ارشد سازمان از کارتابل الکترونیکی به جای کارتابل دستی است. مدیران ارشد با توجه به کمبود وقت و مشغله زیاد سازمانی، نیازمند ابزاری هستند که بتوانند کارتابل های خود را به همان سرعت کارتابل های دستی مدیریت نمایند. کارتابل ویژه مدیران پرگار با ایجاد یک محیط اختصاصی و کاربر پسند برای مدیران، علاوه بر قابلیت های بسیار مناسب جهت پاسخگویی سریع به اسناد سازمانی، امکانی را در اختیار مسئولین دفاتر قرار می دهد تا کارتابل مدیران را بر اساس نیازمندی های هر مدیر به شکل مناسب و مطلوب چینش نمایند.

امکانات

  • رویت کلیه اسناد سازمانی به صورت مرتب شده و پشت سر هم مشابه کارتابل دستی
  • استفاده از امکانات قلم نوری به منظور تسریع در عملیات هامش نویسی
  • تفکیک عملیات پی نوشت از ثبت دستورات جهت تسریع در کاربری مدیران
  • پشتیبانی از تعریف کارتابل های متفاوت برای هر مدیر

محیط سیستم

محیط کارتابل ویژه مدیران نرم افزار اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوین

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار اتوماسیون اداری