مکان شما:

سیستم مدیریت کار ها

معرفی زیر سیستم

توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات، افزایش سرعت گردش اطلاعات و پیدایش اصول کاری مانند چابک (Agile) و متدولوژی های مدیریت پروژه مبتنی بر این اصول مانند اسکرام، سبک و سیاق مدیریت تیم های کاری، پروژه ها را دچار تغییر و تحول بنیادین نموده است.
پیاده سازی این اصول و متدولوژی ها مستلزم استفاده از ابزارهای پیشرفته و حرفه ای در حوزه مدیریت پروژه یا مدیریت کارها (Task Management) می باشد. برید سامانه نوین مبتنی بر تجربیات درون سازمانی خود و همچنین بررسی نیازهای مشتریان در این حوزه، اقدام به طراحی و توسعه ابزار مدیریت کارها مبتنی بر پرگار نگارش جدید سیستم سازمان الکترونیک برید نموده است.
این محصول به سازمان شما کمک خواهد کرد تا تیم های کاری، پروژه های سازمانی و کارهای محوله به افراد را چابک تر و منسجم تر مدیریت کرده و با سهولت و سرعت بیشتر کارها و اقدامات سازمانی پیگیری و پیگرد نمایید.

امکانات

  • مشاهده لیست پروژه های اختصاص داده شده
  • مشاهده لیست کار های من بر اساس پروژه
  • مشاهده لیست کار به صورت تفکیک شده برای فرد
  • واسط کاربری روان و سریع با قابلیت کشیدن و رها کردن (drag and drop)
  • امکان اضافه کردن مشخصات سفارشی (custom field) روی هر پروژه
  • تفکیک واحد های پروژه بر اساس تیم های سازمانی
  • امکان مشاهده کار ها روی بورد و تب های اختصاصی
  • امکان ساخت لیست های اختصاصی و یا استفاده از لیست های پیشفرض
  • سازگاری با متدولوژی های چابک (اسکرام، کانبان و …)
  • اطلاع رسانی عضو شدن به پروژه، تخصیص کار به افراد و تغییرات روی کار ها

محیط سیستم

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار اتوماسیون اداری