معماری سیستم جامع پرگار برید سامانه نوین

معماری سرویس گرا در مقابل معمار شی گرا

معماری سرویس‌گرا، رهیافتی است برای توسعه سیستم‌های گسترده و توزیع شده سازمانی که موجب ارائه کارکردهای نرم افزاری در قالب سرویس می‌شود. این سرویس‌ها علاوه بر اینکه توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند، برای ساخت سرویس‌های جدید نیز مورد استفاده قرار می گیرند. این سبک از معماری برای یکپارچه‌سازی فناوری‌ها در محیطی که انواع مختلفی از سکوهای نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد ایده‌آل است.

 • ایجاد مکانیزم برای یکپارچگی اجزاء از قبل تعریف شده برای ساخت نرم افزارها به جای توسعه و پیاده‌سازی آنها
 • اتصال به نرم افزاهای خارج سازمانی همانند انواع داخلی آن
 • افزایش انعطاف پذیری کسب و کارها با رویکرد سرویس محور
 • بهبود ارائه خدمات به مشتریان به دلیل عدم نگرانی از توان پشتیبانی فناوری اطلاعات از تصمیمات جدید کسب و کار
 • قابلیت ایجاد سریع فرآیندهای جدید و ترکیب مولفه‌های نرم افزاری
 • افزایش توان سازگاری با تغییرات بازار با وجود سرویس

گذرگاه سرویس سازمانی (Enterprise Service Bus)

مدلی برای طراحی و پیاده‌سازی ارتباطات مابین نرم‌افزارها و یا زیرسیستم‌های مختلف است. این مدل مبتی بر معماری سرویس گراست که کاربرد اصلی آن یکپارچگی بین نرم‌افزارهای توزیع شده است. در چارچوب نرم‌افزاری پرگار ارتباطات مابین سیستم‌ها و ارتباط لایه Web Server با Application Server از طریق Message Bus و بر اساس مدل ESB صورت می پذیرد.

معماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوینمعماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوین
 • با استفاده از این معماری سیستمهای مختلف می‌توانند بر روی ماشینهای مختلف راه اندازی و توزیع شوند
 • این معماری ما را قادر می‌سازد که بتوانیم سیستمهای بزرگ سازمانی(Enterprise Systems) را توزیع کنیم، بسته به میزان استفاده مقیاس آنها را افزایش دهیم و آنها را کاملتر نمائیم
 • مقیاس پذیر (Scalable)، قابل توزیع (Distributable)، تکامل پذیر(Evolve-able)
 • سیستمهایی که با این معماری تولید می‌شوند می توانند بر روی هر تعداد کامپیوتری که لازم است، توزیع شوند
 • با توجه به ویزگیهای این معماری و ساختار دانه‌دانه ای(Granular) آن تغییرات لازم در سیستمها بسیار ساده‌تر، مطئئن‌تر، و سریعتر خواهد بود.
 • با توجه به ویژگیهای این معماری قابلیتهای امنیتی سیستمها در همه لایه‌ها گسترش پیدا می‌کند و تا پایینترین سطوح اطلاعاتی می‌توان دسترسی لازم را تعریف نمود.

تکنولوژی Async در مقابل Sync

بر خلاف روش‌های همزمان که منابع سرویس دهنده در لحظه باید پاسخگوی سرویس گیرنده باشد، در روش های غیرهمزمان، Message ها در صف (Queue) انتظار قرار می گیرند و با افزایش تعداد سرویس‌دهندگان براحتی سرعت و حجم پاسخگویی(تعداد درخواستهای سرویس‌گیرندگان در واحد زمان) بالا می‌رود. این خاصیت باعث توسعه پذیری بالای سیستم در لایه های مختلف شده است.

Sync تکنولوژی

ASync تکنولوژی

نمودار آستانه تحمل سیستم در Sync و ASyncSync و ASync اتوماسیون اداری برید سامانه نوینآستانه تحمل سیستم در Sync و ASyncآستانه تحمل سیستم در Sync و ASyncنمودار آستانه تحمل سیستم در Sync و ASyncنمودار آستانه تحمل سیستم در Sync و ASyncآستانه تحمل سیستم در Sync و ASyncآستانه تحمل سیستم در Sync و ASync

اصل جداسازی دستورات از بازیابی ها (Command Query Responsibility Segregation)

با در نظر گرفتن اصل جدا سازی دستورات از بازیابی ها Command Query Responsibility Segregation یا به اختصارCQRS ، Message ها به دو صورت دستورات(Command) و یا پرس‌و‌جو(Query) قابل جداسازی هستند. با توجه به اینکه تمامی سناریوهای کاربری در سیستم (Use case) توسط Messageها پیاده‌سازی می‌شود، می توان گفت تمامی این سناریو ها، ترتیبی از اجرای دستورات و پرس‌و‌جو‌ها هستند.

اصل جداسازی دستورات از بازیابی هااصل جداسازی دستورات از بازیابی هااصل جداسازی دستورات از بازیابی هااصل جداسازی دستورات از بازیابی هااصل جداسازی دستورات از بازیابی هااصل جداسازی دستورات از بازیابی هااصل جداسازی دستورات از بازیابی ها

ORM

Relational Database

Objects in Memory

Object Relational Mapping

عدم وابستگی به یک نوع پایگاه داده و فراهم کردن امکان انتخاب آزادانه سازمان ها در این خصوص یکی از مولفه های مهم در طراحی سیستم پرگار بوده است که برای این منظور از تکنولوژی ORM بهره گرفته شده است. در واقع با پیاده سازی این مدل، عملا لاه کسب و کار سیستم (Business) به جای ورود به پایگاه داده در بخش Application Server متمرکز شده و پایگاه داده تنها محلی برای ذخیره سازی داده باشد. برای پیاده سازی ORM در چارچوب پرگار از یک مولفه متن باز به نام N Hibernate استفاده شده است. MySQL, ORACLE, SQL Server

Single Page Application

در مدل SPA تا حد امکان عملیات واسط کاربری بر روی کلاینت ها صورت پذیرد. در این حالت تمامی کد های مورد نیاز واسط کاربری شامل JavaScript ، Html و CSS بصورت یکجا و یا مقطعی بر روی کلاینت بارگذاری و Cache می شوند.

Single Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar Baridsoft

Traditional Page Lifecycle

SPA Lifecycle

Initial Request

Initial Request

Ajax

From POST

Single Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar BaridsoftSingle Page Application Pargar Baridsoft

عدم تغییر تنظیمات امنیتی مرورگر

یکی از مهمترین راهبرد های تولید محصولات پرگار در سمت وب ، عدم نیاز به تغییر تنظیمات مرورگر است . محصولات تولید شده با چارچوب پرگار نیازی به تغییرات تنظیمات، بخصوص تنظیمات امنیتی مرورگر که برای کلاینت و سیستم عامل آن بسیار آسیب رسان و خطرناک است ندارند. این مسئله علاوه بر امنیت بالا ، هزینه استقرار محصولات پرگار را نیز کاهش می دهد.