سامانه رصد، خدمتی است که با همکاری نهاد ریاست جمهوری و شرکت برید سامانه نوین با هدف جلوگیری از رسوب نامه ها در مراکز مرتبط با نهاد ریاست جمهوری و اطمینان از رسیدن نامه ها به مراکز طراحی و تولید شده است.

وب سرویس رصد، امکان پیگیری و پایش نامه های ارسالی در سیستم اتوماسیون اداری از نهاد ریاست جمهوری به سایر مراکز دولتی و حکومتی متصل به شبکه دولت را ممکن می سازد.

نماد سامانه استعلام الکترونیکی دولت (رصد) برید سامانه نوین

گام های اتصال به سامانه استعلام و پیگیری دولت (رصد) به شرح زیر می باشد:

1
دریافت تعهدنامه "اتصال به سامانه رصد" از استانداری متبوع یا دستگاه مادر و تکمیل و ارسال آن از طریق سامانه شبکه دولت (سیماد) با نظارت مرکز فناوری استانداری/ دستگاه مادر به ریاست جمهوری
2
پس از تایید تعهدنامه یاد شده در بند اول، برقراری ارتباط مکانیزه مطابق دستورالعمل مربوطه، توسط شرکت برید برای دستگاه متقاضی
نکته 1
چنانچه تعهدنامه تایید نشده باشد، لازم است دستگاه متقاضی نسبت به رفع آن اقدام نماید. در غیر اینصورت امکان اتصال به سامانه میسر نخواهد بود.
3
شرکت برید مکلف است قبل از اقدام به راه اندازی رصد و طی هر یک از مراحل آن وضعیت تایید پیش نیازهای لازم را از راهبر رصد ریاست جمهوری استعلام نماید.
نکته 2
نتیجه تایید یا عدم تایید تعهدنامه به صورت کتبی توسط ریاست جمهوری از طریق سیماد به دستگاه متقاضی اعلام می گردد.
نکته 3
ارائه iso لازم توسط ریاست جمهوری برای برقراری ارتباط مکانیزه، صرفاً پس از تایید تعهدنامه قابل ارائه به شرکت پیمانکار (برید) خواهد بود.
نکته 4
آشنایی با مراحل راه اندازی رصد و دسترسی به فرم تعهدنامه، خط مشی ایزوله سازی، دستورالعمل برقراری ارتباط مکانیزه و غیره از طریق فروم اینترنتی به نشانی https://irig.ir/ نیز امکانپذیر می باشد.

جهت راه اندازی سامانه رصد توسط شرکت برید می توانید از روش های ذیل استفاده نمایید:

  • تماس با کارشناسان ما از طریق شماره ۸۳۱۹۲۴۲۲-۰۲۱
  • ثبت درخواست راه اندازی در پرتال مشتریان برید (برید من) به آدرس https://my.baridsoft.ir
محیط سیستم اتوماسیون اداری تحت وب پرگار که از سیستم رصد استفاده می کند

مطابق دستور نهاد ریاست جمهوری اتوماسیون اداری سازمان ها باید الزامات مشخصی را پوشش دهند که محصولات اتوماسیون اداری تحت وب پرگار و سازمان الکترونیک eOrg از این الزامات به صورت کامل پشتیبانی می نماید.

جهت مشاهده فهرست الزامات راه اندازی وب سرویس سیستم رصد کلیک نمایید.