کارمندبایگانی

نرم‌افزار بایگانی چیست؟

نرم‌افزارهای بایگانی و آرشیو اسناد، سیستم‌ها یا فرآیندهای کامپیوتری‌ای هستند که برای ثبت، ذخیره و ردیابی اسناد الکترونیکی از آنها استفاده می‌شود. هدف اصلی این نرم‌افزارها این است که جایگزین روش‌های سنتی‌تر نگهداری از اسناد فیزیکی شوند تا علاوه‌بر اشغال فضای کمتر، بتوانند کارایی، دقت و سرعت رویه‌ها و فرآیندهای بایگانی را نیز افزایش دهند.…