کد باینری برنامه نویسی

هارمونی تکنولوژی‌های روز پرگار

Domain-Driven Design طراحی دامنه‌محور چیست؟ نرم‌افزارها برای ساده‌ترکردن زندگی ما به‌وجود آمده‌اند و قرار است با ساده‌سازی و اتوماتیک‌کردن فرآیندهای دنیای واقعی، توجه کاربران را به خود جلب کنند و مورد استفاده قرار بگیرند. زمینه‌هایی که قرار است هر نرم‌افزار در آن به‌کار گرفته شود و کارهایی که قرار است هر نرم‌افزار انجام دهد، دامنۀ آن…