bpms

BPM، BPMS و BPMN چیستند و چه تفاوتی باهم دارند؟

در فضای کسب‌وکارهای سازمانی و ابزارهای نرم‌افزاری مرتبط با این حوزه، سه عبارت رایج وجود دارد که به‌نظر می‌رسد کسب اطلاعات بیشتر از آنها و اینکه هرکدام به چه معنا هستند، می‌تواند مفید و کمک‌کننده باشد. سه عبارت BPM، BPMS و BPMN. در این مقاله قرار است که یک نگاه مختصر به هرکدام از این…