سیستم مدیریت اموال

معرفی زیر سیستم

ثبت، نظارت، کنترل و ردیابی اموال در هر کسب و کاری بخشی از الزمات مدیران برای حفظ، نگهداری، خروج، جایگزینی و جلوگیری از هدر رفت هزینه‌ها در سازمان‌هاست. الزام به این موارد به ویژه در شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با دولت بیشتر دیده می‌شود؛ زیرا می‌بایست لیست تهیه شده از اموال و دارایی‌های ثابت با موجودیشان یکی باشد. آگاهی دقیق از میزان استهلاک، نقل و انتقالات، بیمه، نگهداری، حفاظت و… جزو الزامات سازمان‌ها در حوزه اموال و دارایی های ثابت است. ضرورت وجودی سیستم‌ اموال و دارایی‌های ثابت از آن روست که نگهداری اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های ثابت، تاریخچه گردش آن‌ها و پبچیدگی‌های مربوط به محاسبات مربوط به بهای تمام شده و هزینه های استهلاک دارایی‌ها را نمایان می‌سازد. نرم‌افزار اموال و دارایی‌های ثابت می‌بایست جهت عملکرد بهتر و اثربخش، با دیگر سیستم‌های مالی مرتبط یکپارچگی داشته باشد.

سیستم مدیریت اموال و دارایی‌هاى ثابت پرگار با پیروى از بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى وزارت امور اقتصادى و دارایى، تمامى فرآیندهاى مرتبط با اموال سازمانى شامل: خرید، ساخت، کاهش یا حذف اموال، نقل و انتقال و جا به جایى دارایى‌ها، صورت‌بردارى و نگهدارى سوابق مربوط به بهاى تمام شده، تعمیرات اساسى، ثبت نتایج بازدید عینى، محاسبه استهلاک و نتایج حاصل از فروش و یا اسقاط اموال را بر عهده دارد. این سیستم با ارائه قابلیت‌ها و امکانات مختلف مدیران سازمان را در جهت مدیریت صحیح بر نحوه استفاده مطلوب از اموال سازمان یاری می‌نماید. نرم‌افزار اموال و دارائی‌های ثابت پرگار به واسطه یکپارچگی با دیگر سیستم‌های مالی پرگار، به صورت مستقیم با سیستم مدیریت انبار و حسابداری ارتباط دارد.

طراحی نرم‌افزار اموال و دارای‌هایی ثابت پرگار منطبق بر آخرین دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره در زمینه نظام نوین اموال بوده است. به وسیله این سیستم می‌توان دیسکت‌ها و تراز حساب‌های اموال را طبق آئین‌نامه‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه کرد؛ تا ضمن ثبت عملیات و صورت‌برداری اموال، امکان رفع مغایرت‌گیری در سیستم نیز به صورت دقیق انجام شود.

امکانات

 • تطبیق عملیات براساس فرآیندهای مصوب وزارت اقتصاد و دارایی (مجوزهای اداره اموال دولتی).
 • ارتباط با سیستم انبار به منظور صدور کارت دارایی بر اساس حواله انبار.
 • ارتباط با سیستم مدیریت خرید به منظور بهره‌برداری از شماره سریال فاکتور، تاریخ فاکتور و بهای تمام‌شده در منوی اموال رسیده.
 • محاسبۀ مبلغ بهای تمام‌شده دارایی ثابت به‌صورت اتوماتیک از سیستم حسابداری خرید پس از نرخ‌گذاری حواله‌ها.
 • امکان ثبت اموال ابتدای دوره.
 • امکان تعریف و ایجاد شناسنامه جهت اموال منقول.
 • شناسایی هوشمند اموال در حکم مصرف و غیر مصرفی به‌صورت سیستمی.
 • امنیت دسترسی به اطلاعات اموال به‌تفکیک شعبه / گروه امین اموال / منوی سیستم به تفکیک مورد نظر مشتری
 • ثبت اطلاعات بیمۀ دارایی شامل تاریخ شروع و انقضاء، نوع بیمه، بیمه‌گر، مبلغ بیمه، سرمایه بیمه‌شده به‌تفکیک طبقه، مرکز یا دارایی
 • جابجایی دارایی‌ها در سطح مراکز، اتاق‌ها و مسئولین نگهداشت
 • امکان تعریف انواع مراکز هزینه، واحدهای سازمانی، تحویل‌گیرندگان و تحویل‌دهندگان با امکان ارتباط و استفاده از اطلاعات سیستم پرسنل دفترداری
 • سوابق تعمیرات دارایی به تفکیک شرح و تاریخ (اقلام هزینه‌ای).
 • پشتیبانی از فرآیندهای واگذاری دارایی شامل واگذاری و انتقال موقت، قطعی و…
 • وضعیت بیمه‌های دارایی (منقضی‌شده، تعداد روزهای باقیمانده تا سررسید بیمه)
 • وضعیت دارایی‌ها (فعال، کنارگذاری‌شده، فروش‌رفته، مستهلک‌شده، مفقودشده و …)
 • امکان تعریف انواع گروه ها و طبقات انواع اموال غیرمنقول، انواع ملک و … با هر نوع گروه بندی
 • امکان تعریف نرخ ها و جداول محاسبه استهلاک و اختصاص آن به گروه ها و طبقات دارایی و یا پلاک خاص
 • امکان تعیین روش استهلاک و محاسبه استهلاک و گزارش‌گیری استهلاک در مقاطع دلخواه همانند سیستم اموال و دارایی ثابت شرکت‌ها
 • امکان ثبت اطلاعات محل و مکان استقرار، جابجایی و نقل و انتقالات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی به‌صورت نامحدود.
 • ثبت اطلاعات دارایی‌ها و امکان صدور اسناد استهلاک دارایی.
 • امکان بررسی و مرور اطلاعات دارایی‌ها (شامل پلاک، گروه، طبقه‌بندی، محل استقرار، ریز تفصیلی‌ها).
 • صدور اسناد حسابداری کلیه عملیات اموال به سیستم حسابداری مالی به‌صورت اتوماتیک.
 • تعریف و سفارشی‌سازی الگوهاى چاپى براى اسناد اموال.
 • سیستم گزارش‌ساز پویا شامل:
  • اعمال دسترسی به هر گزارش به تفکیک کاربر.
  • امکان ساخت انواع گزارش به‌دلخواه کاربر با افزودن یا حذف فیلدهای انتخاب شده.
  • امکان ذخیره نماهای متعدد در گزارشات ساخته‌شده در گزارش‌ساز پویا.
  • پشتیبانی از یک محیط گزارش‌ساز پیشرفته با امکان ساخت انواع مختلف گزارش (از قبیل چاپی، آماری، مقایسه‌ای و …) جهت اخذ گزارش‌های مورد نیاز اموال.
  • قابلیت تعریف و سفارشی‌سازی گزارشات مختلف به‌تفکیک کاربر.
  • اعمال محدودیت ارائه‌ی اطلاعات به اعمال شروط پیش‌فرض گزارش.
  • اعمال فیلترهای مختلف جهت ارائه اطلاعات پیش‌فرض گزارش.
  • اختصاص تعداد نامحدود چاپ گزارش به هر گزارش.

محیط سیستم

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار مالی و لجستیک