سیستم مدیریت اموال

معرفی زیر سیستم

ثبت، نظارت، کنترل و ردیابی اموال در هر کسب و کاری بخشی از الزمات مدیران برای حفظ، نگهداری، خروج، جایگزینی و جلوگیری از هدر رفت هزینه‌ها در سازمان‌هاست. الزام به این موارد  به ویژه در شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با دولت بیشتر دیده می‌شود؛ زیرا می‌بایست لیست تهیه شده از اموال و دارایی‌های ثابت با موجودیشان یکی باشد. آگاهی دقیق از میزان استهلاک، نقل و انتقالات، بیمه، نگهداری، حفاظت و… جزو الزامات سازمان‌ها در حوزه اموال و دارایی های ثابت است. ضرورت وجودی سیستم‌ اموال و دارایی‌های ثابت از آن روست که نگهداری اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های ثابت، تاریخچه گردش آن‌ها و پبچیدگی‌های مربوط به محاسبات مربوط به بهای تمام شده و هزینه های استهلاک دارایی‌ها را نمایان می‌سازد. نرم‌افزار اموال و دارایی‌های ثابت می‌بایست جهت عملکرد بهتر و اثربخش، با دیگر سیستم‌های مالی مرتبط یکپارچگی داشته باشد.

سیستم مدیریت اموال و دارایی‌هاى ثابت پرگار با پیروى از بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى وزارت امور اقتصادى و دارایى، تمامى فرآیندهاى مرتبط با اموال سازمانى شامل: خرید، ساخت، کاهش یا حذف اموال، نقل و انتقال و جا به جایى دارایى‌ها، صورت‌بردارى و نگهدارى سوابق مربوط به بهاى تمام شده، تعمیرات اساسى، ثبت نتایج بازدید عینى، محاسبه استهلاک و نتایج حاصل از فروش و یا اسقاط اموال را بر عهده دارد. این سیستم با ارائه قابلیت‌ها و امکانات مختلف مدیران سازمان را در جهت مدیریت صحیح بر نحوه استفاده مطلوب از اموال سازمان یاری می‌نماید. نرم‌افزار اموال و دارائی‌های ثابت پرگار به واسطه یکپارچگی با دیگر سیستم‌های مالی پرگار، به صورت مستقیم با سیستم مدیریت انبار و حسابداری ارتباط دارد.

طراحی نرم‌افزار اموال و دارای‌هایی ثابت پرگار منطبق بر آخرین دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره در زمینه نظام نوین اموال بوده است. به وسیله این سیستم می‌توان دیسکت‌ها و تراز حساب‌های اموال را طبق آئین‌نامه‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه کرد؛ تا ضمن ثبت عملیات و صورت‌برداری اموال، امکان رفع مغایرت‌گیری در سیستم نیز به صورت دقیق انجام شود.

امکانات

 • تطبیق عملیات بر اساس فرآیندهای مصوب وزارت اقتصاد و دارایی (مجوزهای اداره اموال دولتی)
 • ارتباط با سیستم انبار به منظور صدور کارت دارایی بر اساس حواله انبار
 • محاسبه مبلغ بهای تمام شده دارایی ثابت به صورت خودکار از سیستم حسابداری خرید پس از نرخ‌گذاری حواله‌ها
 • امکان تعریف و ایجاد شناسنامه جهت اموال منقول
 • امکان تعریف و ایجاد شناسنامه جهت اموال غیر منقول
 • امکان تعریف و ایجاد شناسنامه جهت دارایی‌های نامشهود
 • شناسایی هوشمند اموال در حکم مصرف و غیر مصرفی به صورت سیستمی
 • امنیت دسترسی به اطلاعات اموال به تفکیک شعبه، گروه امین اموال و منوی سیستم به تفکیک مورد نظر مشتری
 • تعریف گروه جمعداران، امنای اموال و ارتباط آن با سیستم پرسنلی
 • امکان استخراج فایل‌های خروجی مورد نظر اداره اموال دولتی از سیستم
 • ثبت اطلاعات بیمه دارایی شامل: تاریخ شروع و انقضاء، نوع بیمه، بیمه‌گر، مبلغ بیمه و سرمایه بیمه شده به تفکیک طبقه، مرکز یا دارایی
 • امکان ضمیمه کردن فایل نظیر تصویر دارایی، نقشه دارایی و … به صورت فایل اسکن شده برای هر دارایی
 • جا به جایی دارایی‌ها در سطح محل‌های نگهداشت و مسئولین نگهداشت
 • سوابق تعمیرات دارایی به تفکیک شرح و تاریخ
 • پشتیبانی از فرآیندهای واگذاری دارایی شامل واگذاری و انتقال موقت، قطعی و…
 • امکان افزودن وضعیت بیمه‌های دارایی شامل: منقضی شده و تعداد روزهای باقی مانده تا سر رسید بیمه
 • پوشش وضعیت‌های دارایی‌ها شامل: فعال، کنارگذاری شده، فروش رفته، مستهلک شده، مفقود شده و …
 • امکان تعریف انواع محل و مکان‌های استقرار
 • امکان تعریف نرخ‌ها و جداول محاسبه استهلاک و اختصاص آن به گروه‌ها و طبقات دارایی و یا پلاک خاص
 • امکان تعیین روش استهلاک و محاسبه استهلاک و گزارش‌گیری استهلاک در مقاطع دلخواه همانند سیستم اموال و دارایی ثابت شرکت‌ها
 • امکان تهیه و چاپ کلیه صورتجلسات مربوط به اموال رسیده و فروش رفته و انتقال قطعی، پروانه خروج و امکان استخراج کلیه قالب‌های مربوط به ثبت و مستندسازی اموال
 • ثبت اطلاعات دارایی‌ها و امکان صدور اسناد استهلاک دارایی
 • امکان بررسی و مرور اطلاعات دارایی‌ها شامل: پلاک، گروه، طبقه‌بندی، محل استقرار و ریز تفصیلی‌ها
 • صدور اسناد حسابداری کلیه عملیات اموال به سیستم حسابداری مالی به صورت خودکار
 • تعریف و سفارشی‌سازی الگوهاى چاپى براى اسناد اموال
 • سیستم گزارش‌ساز پویا شامل:
  • پشتیبانی از یک محیط گزارش‌ساز پیشرفته با امکان ساخت انواع مختلف گزارش از قبیل: چاپی، آماری، مقایسه ای و … جهت اخذ گزارش‌های مورد نیاز اموال
  • قابلیت تعریف و سفارشی‌سازی گزارشات مختلف به تفکیک کاربر
  • اعمال محدودیت ارائه اطلاعات به اعمال شروط پیش‌فرض گزارش
  • اعمال فیلترهای مختلف جهت ارائه اطلاعات پیش‌فرض گزارش
  • اختصاص تعداد نامحدود چاپ گزارش به هر گزارش
  • اعمال دسترسی به هر گزارش به تفکیک کاربر
  • امکان ساخت انواع گزارش به دلخواه کاربر با افزودن یا حذف فیلدهای انتخاب شده
  • امکان ذخیره نماهای متعدد در گزارشات ساخته شده در گزارش‌ساز پویا

محیط سیستم

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار مالی و لجستیک