ماموریت برید سامانه نوین

ماموریت ما

توانمند سازی سازمان ها با ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با استفاده از مشاوره، تحلیل و طراحی، بومی سازی، آموزش و استقرار بر اساس تجربیات و الگوهای موفق است.

گذشته برید سامانه نوین از سازمان الکترونیک برید تا سیستم اتوماسیون اداری پرگار و سیستم جامع منابع انسانی و حسابداری

گذشته ما

از سال ۱۳۷۳ با تشکیل تیمی از دانشجویان برتر معتبرترین دانشگاه های ایران و تشکیل شرکت برید، پیوسته به دنبال بهبود و توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده ایم. به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت و یکی از رهبران حوزه راهکارهای نرم افزاری سازمانی، با ارائه چهار نسل از سیستم های پیشرو سازمان الکترونیک توانسته ایم اعتماد بیش از ۱۲۰۰ مشتری را جلب نماییم.

راه حل های نرم افزاری ارائه شده توسط برید همواره مطابق با آخرین فناوری های روز و بر اساس نیاز حال مشتری خود توسعه یافته و به واسطه این رویکرد اساسی، مشتریان وفادار ما هیچگاه از قافله تکنولوژی عقب نمانده اند.

دلیل انتخاب اتوماسیون اداری برید

چرا برید را انتخاب کنید؟