نـسـل چـهـارم سازمان الکترونیک بَرید

سیستم مالی و لجستیک سیستم منابع انسانی سیستم اتوماسیون اداری سیستم bpms
برید سامانه نوین
قدر اعتماد ۰ سازمان را می‌دانیم

چرا سیستم جامع پرگار بهترین پیشنهاد برای شماست

تجربه کاربری در اتوماسیون اداری سازمانی

تجربه کاربری

سادگی واسط کاربری با ظاهری متناسب با عملکرد کاربر
امنیت در اتوماسیون اداری سازمانی

امنیت

اولویت امنیت بر سایر نیازمندی های غیرکارکردی در سیستمها
تسهیل فعالیت های ارباب رجوع در اتوماسیون اداری سازمانی

تسهیل فعالیت های ارباب رجوع

کاهش مراجعات حضوری ارباب رجوع در سازمان‌ها با روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات
یکپارچگی در اتوماسیون اداری سازمانی

یکپارچگی

ایجاد یکپارچگی در سیستم های مختلف با حفظ استقلال آنها در لایه های مختلف
مبتنی بر فناوری های روز بودن اتوماسیون اداری سازمانی

مبتنی بر فناوری های روز

اتوماسیون فرآیندهای سازمانی به جای مکانیزاسیون روش های سنتی
پوشش سریع نیازمندی های مشتری در اتوماسیون اداری سازمانی

پوشش سریع نیازمندی های مشتری

پوشش حداکثری درخواست های مشتریان در حداقل زمان ممکن
جامعیت در اتوماسیون اداری سازمانی

جامعیت

پوشش کامل نیازمندی های مشتریان
سفارشی سازی اتوماسیون اداری سازمانی

سفارشی سازی

توجه ویژه به فرآیندها و کسب و کار اختصاصی سازمان ها
قابل اعتماد بودن اتوماسیون اداری سازمانی

قابلیت اطمینان

ارائه نگارش های مختلف با کمترین خطای ممکن
برید سامانه نوین رتبه ۱ شورای عالی انفورماتیک
برید سامانه نوین بیش از هزاران کاربر در سطح کشور
برید سامانه نوین شرکت دانش بنیان
برید سامانه نوین ۲۵ سال فعالیت در حوزه IT
برید سامانه نوین بیش از ۱۴۰۰ مرکز نصب در کشور

بســتر انتقال دانش و تجربه