سیستم آموزش

معرفی زیر سیستم

سیستم آموزش نرم افزار منابع انسانی پرگار

برخورداری یک سازمان از نیروهایی متخصص، کارا و اثرگذار منوط به توانمندسازی آنان با دانش‌های تخصصی روز در حیطه کاری آنان است تا بتوانند آنان را برای مسئولیت‌ها و امور محول شده آماده نمایند. بخشی از فرآیند توسعه سرمایه انسانی و نگاهداشت نیروهای متخصص سازمان‌ها از طریق آموزش‌های اثربخش انجام خواهد شد.

نرم‌افزار آموزش پرگار به منظور توانمند‌سازی پرسنل با درک نیازهای سازمان‌ها و نیازسنجی دوره‌های کاربردی در یک سازمان، فرآیند اجرای دوره‌های آموزشی برای منابع انسانی سازمان‌ها را از ثبت دوره‌های آموزشی تا اجراء، ارزیابی و اثربخشی و صدور گواهی‌نامه آموزشی در یک سازمان پوشش می‌دهد.

با استفاده از سیستم آموزش پرگار، تمامی فرآیندهای آموزشی در سازمان‌ها به صورت الکترونیکی پوشش داده خواهد شد. سیستم آموزش نرم‌افزار منابع انسانی پرگار ضمن نگهداری سوابق آموزشی و ارزیابی وضعیت آموزشی پرسنل، امکان رصد وضعیت آموزشی آنان را بر اساس تقویم آموزشی نیز فراهم می‌آورد.

امکانات

 • ایجاد واحدها و مؤسسات آموزشی
 • ایجاد دوره‌های آموزشی به همراه زمان‌بندی دوره‌ها
 • قابلیت بودجه‌ریزی و نیازسنجی آموزشی کاربران با استفاده از سرفصل‌های واحدهای آموزشی، تصمیمات مؤسسات، نیازسنجی مدیران و ارزیابی عملکرد با توجه به سوابق آموزشی ثبت شده آنان در سیستم
 • امکان ایجاد تقویم آموزشی
 • قابلیت رصد نمودن و ثبت کلیه فعالیت‌های کاربران به منظور تهیه سوابق آموزشی
 • تاثیر مدت دوره آموزشی در محاسبه حکم و تاثیر مثبت آن در امتیاز آموزشی
 • آرشیو بانک دوره‌های آموزشی، اساتید آموزشی و دانش پژوهان
 • قابلیت تهیه انواع گزارش‌های مدیریتی به منظور رصد وضیعت آموزشی کاربران در طول زمان
 • ثبت حضور و عدم کاربران در دوره‌های آموزشی اعلام شده در سیستم
 • امکان اختصاص دوره آموزشی، مدت زمان آموزش گذارنده شده، موسسه آموزشی و نمره به هر شخص
 • ثبت و نگهداری پرونده آموزشی پرسنل
 • ثبت دوره و کلاس‌های آموزشی، ساعات و روز مربوط به آن‌ها
 • ثبت مشخصات اساتید و مشخصات تألیف، تحقیق و سوابق تدریس آن‌ها
 • قابلیت مدیریت، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی و ارزیابی آن‌ها

محیط سیستم

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار منابع انسانی