سیستم پرسنلی و سوابق

معرفی زیر سیستم

سیستم پرسنلی و سوابق نرم افزار منابع انسانی پرگار

یکی از الزامات هر سازمانی این است که بتوانند اطلاعات مربوط به پرسنل خود را حفظ، نگهداری، روزآمد و مدیریت نمایند؛ تا بتوانند در موعد مقرر محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد را به صورت دقیق انجام دهند.

سیستم پرسنلی و سوابق پرگار با قابلیت انطباق با قوانین کشوری در حوزه کار و درک نیازهای روز در حوزه اطلاعات پرسنلی سازمان‌ها، با هدف متمرکز نمودن تمامی اطلاعات، احکام و پرونده‌های پرسنلی طراحی شده است. این سیستم تمامی فرآیندهای مربوط به مدیریت پرسنل را به صورت کاملاً الکترونیک اجراء می‌کند. با استفاده از نرم‌افزار پرسنلى و سوابق پرگار می‌توان تمامى اطلاعات مرتبط با نیروى انسانى سازمان‌ها را از قبیل: اطلاعات و سوابق شخصى و شغلى، انواع تشویق‌ها و توبیخ‌ها و وضعیت استخدامى کارکنان به صورت یکپارچه ثبت و نگهداری نمود و امکان دسترسی سریع و ساده به این اطلاعات را براى مدیران منابع انسانى و ادارى فراهم ‌آورد.

امکانات

 • امکان تعریف مفاهیم پایه‌ای مرتبط با اطلاعات پرسنلی
 • پشتیبانی از طیف وسیعی از اطلاعات مرتبط با پرسنل از قبیل: اطلاعات شناسنامه‌ای، اطلاعات تماس و …
 • ثبت اسناد و مدارک مرتبط با پرسنل از قبیل اطلاعات شخصی و افراد تحت تکفل
 • ثبت و نگهداری سوابق اطلاعاتی پرسنل اعم از خدمت سربازی و وضعیت نظام وظیفه پرسنل
 • قابلیت ثبت مشخصات وابستگان پرسنل، نوع ارتباط آن‌ها و مشخصات فردی و تاریخچه تغییرات آن‌ها
 • ثبت اطلاعات وضعیت تأهل هر یک از پرسنل
 • ثبت و نگهداری اطلاعات افراد شامل: نوع استخدام، صندوق بیمه، تشویق و تنبیه و نشان‌های دولتی
 • ثبت و نگهداری سوابق تحصیلی و مهارت‌های پرسنل
 • ثبت و نگهداری سوابق مربوط به بسیج، جانبازی، آزادگی و خدمت در مناطق جنگی برای هر پرسنل
 • مشاهده خلاصه پرونده پرسنلی مدیران و کارکنان
 • امکان گزارش‌گیری بر اساس خلاصه پرونده پرسنل
 • قابلیت خود اظهاری و بارگذاری اسناد توسط پرسنل
 • ثبت و مدیریت حساب‌های شرکت مثل ثبت و مدیریت حساب‌های بانکی پرسنل
 • قابلیت اسکن کلیه مدارک و سوابق پرسنلی و بایگانی آن‌ها در پرونده‌های پرسنلی

محیط سیستم

سایر زیر سیستم های نرم‌افزار منابع انسانی