هر آنچه از یک سیستم انتظار داریم

در زیر سیستم های منابع انسانی پرگار سعی نموده ایم تا از لحظه ورود یک فرد به سازمان، تا فعالیت های حین استخدام، ثبت و ضبط احکام پرسنلی و تردد پرسنل، محاسبه حقوق و دستمزد و خروج یک فرد از سازمان به سیستم های اطلاعاتی نیاز است که بتوانند مسئولیت های واحد منابع انسانی و اداری را تسهیل نمایند. پرگار با پوشش تمامی فعالیت های مرتبط با منابع انسانی و اداری سازمان این مهم را محقق می سازد.

سیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوین

آشنایی با زیر سیستم ها

سیستم جامع منابع انسانی پرگار برید سامانه نوین

حقوق و دستمزد

 • پشتیبانی از محاسبات انواع مختلف مدل حکمی شامل نظام هماهنگ پرداخت، خدمات کشوری، هیات علمی، قرارداد مشاغل کارگری، قرارداد معین
 • پشتیبانی از انواع مختلف مزایا و کسورات ماهانه و یا سالانه کارکنان
 • محاسبات معوقات حقوق و دیون سنوات قبل و نگهداری سوابق آن‌ها
 • طبقه‌بندی کارکنان در گروه‌های مختلف حقوق و دستمزد به منظور مدیریت فرایند محاسبات حقوق
 • پشتیبانی از انواع بانک‌ها و بیمه‌های مختلف
 • سرعت بالا در محاسبه حقوق و دستمزد به صورت دسته‌أی

محیط سیستم »

سیستم جامع منابع انسانی پرگار برید سامانه نوین

کارگزینی

 • محاسبه و صدور خودکار احکام بر اساس قوانین بر اساس قوانین مختلف
 • پشتیبانی از احکام مختلف سازمانی از قبیل: احکام افزایش سنواتی، امور استعفا، بازنشستگی و …
 • صدور احکام کارگزینی به صورت انفرادی و گروهی
 • صدور خودکار احکام ناشی از تغییر در قوانین و مقررات
 • صدور احکام کارگزینی انتصاب،‌ انتقال، ترفیع، ارتقاء رتبه، افزایش حقوق سالیانه، تشویق و نظایر آن
 • پشتیبانی از فرایند تهیه و صدور احکام پرسنلی و ارسال آن‌ها به امور مالی

محیط سیستم »

سیستم جامع منابع انسانی پرگار برید سامانه نوین

تشکیلات

 • تعریف سطوح مختلف تشکیلات و ترتیب قرار گرفتن آنها تا سطح پستهای قابل تصدی
 • ارایه نمودار سازمانی دستگاه و اصلاح قوانین مربوط به تشکیلات دستگاه (ساختار سازمانی)
 • نگهداری و مشاهده تاریخچه نمودارهای سازمانی
 • ثبت و اصلاح تاریخچه و سیر تحول پستهای سازمانی
 • پشتیبانی از فرایند اخذ مجوز برای انتصاب و انتقال افراد در پستهای سازمانی
 • گزارش‌گیری پویا از کلیه اطلاعات موجود و ارائه نمودارهای مختلف آماری و مقایسه‌ای

محیط سیستم »

سیستم جامع منابع انسانی پرگار برید سامانه نوین

اطلاعات پرسنلی

 • پشتیبانی از طیف وسیعی از اطلاعات مرتبط با کارمند از قبیل: اطلاعات شخصی و شناسنامه‌ای، اطلاعات تماس و …
 • ثبت و نگهداری اسناد و مدارک مرتبط با کارمند
 • ثبت و نگهداری سوابق تحصیلی و مهارتها
 • ثبت و نگهداری نمرات ارزشیابی کارکنان
 • مشاهده خلاصه پرونده پرسنلی مدیران و کارکنان
 • ثبت و نگهداری سوابق کاری پرسنل اعم از خدمت سربازی و وضعیت نظام وظیفه پرسنل و …

محیط سیستم »

سیستم جامع منابع انسانی پرگار برید سامانه نوین

امور رفاهی

 • پشتیبانی از انواع مختلف بیمه‌ها
 • تعریف تبعه 2 و تبعه 3 کارمندان و کارمندان ایثارگر
 • تعریف و استفاده از بیمه‌های تکمیلی مختلف برای کارمندان و افراد تحت تکفل
 • امکان برقراری کسورات از حقوق کارکنان بابت استفاده از تسهیلات مختلف و نمایش آن در فیش حقوقی
 • پشتیبانی از فرایند وام و کسر اقساطی آن از حقوق کارکنان و نمایش آن در فیش حقوقی و نگهداری سوابق مربوطه
 • پشتیبانی از یک محیط گزارش‌ساز پیشرفته با امکان ساخت انواع مختلف گزارش(از قبیل چاپی، آماری، مقایسه‌ای و …)

محیط سیستم »

سیستم جامع منابع انسانی پرگار برید سامانه نوین

حضور و غیاب

 • محاسبه کارکرد روزانه و ماهانه مانند تاخیر و تعجیل غیر مجاز و انواع اضافه کار
 • قابلیت ارتباط با دستگاه کارت ساعت و امکان ثبت ورود و خروج از دستگاه
 • تعریف انواع تقویم کاری در سازمان به جهت مشخص نمودن روزهای تعطیل رسمی و سازمانی
 • گزارش‌گیری از وضعیت تردد، مرخصی، ماموریت و اضافه کار بر اساس دوره محاسبه تردد و ماه
 • پشتیبانی از ماموریت‌های گروهی به منظور تسریع در عملیات ثبت و تائید ماموریت
 • سرعت بالا در محاسبه تردد افراد به صورت دسته‌ای

محیط سیستم »

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی کاتالوگ سیستم را دانلود نمایید.

دریافت کاتالوگ

مجموعه ای یکپارچه از زیرسیستم های منابع انسانی

ارتباط منسجم، کامل و پیوسته میان اطلاعات سیستم های منابع انسانی پرگار باعث می‌شود تا علاوه بر حذف دوباره‌کاری‌ها و عملیات تکراری، صحت اطلاعات در سیستم‌های مختلف تضمین شده و از بروز ناسازگاری در اطلاعات سازمان جلوگیری شود. از طرف دیگر یکپارچگی بین سیستم حقوق و دستمزد و سیستم حسابداری پرگار باعث می‌شود تا فرایند صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد و نحوه تشخیص مراکز هزینه و اعتبارات مورد نیاز در این حوزه تسهیل شده و به صورت خودکار انجام شود. این امر باعث افزایش صحت و اطمینان به اطلاعات سیستم حقوق و دستمزد خواهد شد.

سیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوینسیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوین
صحت امنیت اطلاعات سیستم جامع منابع انسانی پرگار برید سامانه نوین

اطمینان کامل از صحت امنیت اطلاعات

به دلیل آنکه سیستم های منابع انسانی محلی برای ذخیره سازی اطلاعات شخصی کاربران هستند و همچنین تاثیر این سیستم های بر روی همه کارکنان و مجموعه سازمان، امنیت اطلاعات در پرگار حساسیت ویژه ای برای ما داشته است. بنابراین برای حفظ حریم خصوصی این اطلاعات و جلوگیری از دخل و تصرف و ردیابی تغییرات صورت گرفته، تدابیر ویژه‌ای را در نظر گرفته ایم و با ایجاد لایه‌های امنیتی متعدد سعی نموده ایم تا دغدغه‌های امنیتی مدیران را پوشش دهیم.

انقلابی در نگاه به فرآیندهای سازمانی

در پرگار با رویکرد فرآیندمحوری سعی نموده ایم با تاکید بر فرآیندهای اصلی منابع انسانی و اداری و پوشش تمامی زنجیره فرآیند در کلیه سیستم‌های این مجموعه، فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده را در سیستم حذف نموده ایم. درنتیجه ثبت اطلاعات تکراری کاهش پیدا نموده، بهره‌وری نیروی انسانی افزایش یافته و تصمیم گیری مدیران را دقیق‌تر می سازد. با توجه به بهبود و توسعه فرآیندها با استفاده از سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)، عملیات اضافی در پرگار حذف شده و کارایی حداکثری را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد.

انقلابی در نگاه به فرآیندهای سازمانیانقلابی در نگاه به فرآیندهای سازمانیانقلابی در نگاه به فرآیندهای سازمانیانقلابی در نگاه به فرآیندهای سازمانیانقلابی در نگاه به فرآیندهای سازمانی
پرگار مختص هر سازمان، هر سلیقهپرگار مختص هر سازمان، هر سلیقهپرگار مختص هر سازمان، هر سلیقهپرگار مختص هر سازمان، هر سلیقهپرگار مختص هر سازمان، هر سلیقهپرگار مختص هر سازمان، هر سلیقهپرگار مختص هر سازمان، هر سلیقه

مختص هر سازمان، هر سلیقه

سازمان‌ها به لحاظ ویژگی‌های قوانین و مقررات، ساختار سازمانی و انواع پست‌های سازمانی با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت موجب می‌شود که سیستم منابع انسانی هر سازمان نیازمند ویژگی‌ها و امکانات خاصی باشد. پرگار به دلیل ماهیت معماری و زیرساخت خود قادر است تا با سفارشی‌سازی بخش‌های مورد نیاز در سایت مشتری، با توجه به سلیقه‌ها و سیاست‌های خاص مدیران، رویه‌ها و قوانین ویژه هر سازمان تطبیق پیدا نموده و نیازهای خاص مدیران در سازمان را پوشش دهد.

تجربه کاربری لذتبخش، معنادار و ارزشمند

در پرگار، سیستم به گونه ای طراحی شده است تا کاربر بتواند تمامی فعالیت های خود را آنچنان که دوست دارد انجام داده و بالاترین کارایی را ایجاد نماید. زمانی که کار با پرگار را آغاز می نمایید کمترین نیاز به آموزش شخص دیگری پیدا خواهید نمود. رنگ های بخش های مختلف پرگار به صورت کاملا حرفه ای به تناسب نوع فعالیت و مخاطب آن بخش ایجاد و استفاده شده است.

تجربه کاربری لذت بخش و معنا دار سیستم جامع منابع انسانی برید سامانه نوین